Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Hwb chwaraeon i Wynedd

Mae gan nifer o glybiau a sefydliadau chwaraeon o bob cwr o Wynedd reswm i ddathlu ar ôl derbyn cymorth ariannol o gronfa arbennig.

Trwy gynllun Cist Gymunedol Gwynedd, mae wyth clwb wedi rhannu cyfanswm o  £6,162 rhyngddynt er mwyn hyrwyddo cadw’n heini neu wella adnoddau presennol.
O rygbi i ddawnsio stryd, mae’r Gist yn cefnogi chwaraeon o bob math ar hyd a lled y sir.

Dywedodd Sally Lloyd-Davies, Cadeirydd Pwyllgor Cist Gymunedol Gwynedd:

“Mae ein clybiau a sefydliadau chwaraeon yn chwarae rhan allweddol yn ein cymunedau ar draws Gwynedd. Yn ogystal â datblygu pob math o sgiliau, mae’r clybiau yn rhoi’r cyfle i drigolion Gwynedd gadw’n heini a gwneud ffrindiau newydd, felly maent yn rhan allweddol o’n cymunedau.

“Braf yw gweld wyth clwb yn elwa o’r rownd ddiweddaraf o gronfa’r gist gymunedol. Mae hyn yn dangos bod y Cyngor yn parhau i weld gwerth clybiau chwaraeon er mwyn datblygu a meithrin sgiliau.”

Mae wyth clwb a sefydliad chwaraeon wedi bod yn llwyddiannus y tro hwn:

Clwb Pêl Rwyd Dolgellau - Yn bwriadu defnyddio’r arian er mwyn i dri aelod fynd ar gwrs hyfforddi.

Clwb Rygbi Caernarfon - Bydd cefnogaeth ariannol yn galluogi nifer o’r aelodau i fynd ar gwrs cymorth cyntaf, pum aelod ar gwrs hyfforddi lefel 1 a thri aelod ar gwrs hyfforddi lefel 2.

Clwb Pêl droed Yr Antelope - Bwriad y clwb yw defnyddio’r arian er mwyn anfon dau aelod ar gyrsiau hyfforddi arweinwyr pêl-droed, cymorth cyntaf a gwobr gôl geidwad..

Grŵp Cefnogi Asperger / Awtistiaeth Gwynedd a Môn
Bydd arian o’r gronfa yn mynd tuag at gynnig  sesiynau  nofio i blant a phobl ifanc sydd â diagnosis o awtistiaeth.  Bydd yr arian yn cyfrannu tuag at logi’r pwll nofio a chostau’r hyfforddwr.

Hyfforddiant Ail gyfle – Cais am grant i sefydlu grŵp ffitrwydd o fewn cymuned ward Peblig  yng Nghaernarfon .

Clwb Hoci Pwllheli - Yn bwriadu defnyddio’r arian er mwyn i dri aelod fynd ar gwrs hyfforddi lefel 1 ac i un aelod i fynd ar gwrs hyfforddi lefel 2.

Gwerin y Coed Dwyryd – Bydd arian o’r gronfa yn mynd tuag at gostau sefydlu Clwb dawnsio stryd newydd i blant a phobl ifanc yn ardal Penrhyndeudraeth.

Clwb Criced Pwllheli - Am ddefnyddio arian y gronfa i ariannu addysg ar gyfer hyfforddwyr a chostau mentora hyfforddwyr newydd.

Am ffurflen gais am gronfa Cist Gymunedol Gwynedd cysylltwch â Gwasanaeth Datblygu  Chwaraeon Cyngor Gwynedd ar (01758) 704010. Er mwyn derbyn arweiniad am y broses ymgeisio cysylltwch ag Elwyn Jones, Rheolwr Datblygu Chwaraeon Cyngor Gwynedd ar (01758) 704067 neu Rhian Dobson, Swyddog Datblygu Chwaraeon Cynorthwyol Cyngor Gwynedd ar (01758) 704057.

Amserlen cyfarfodydd 2011/2012 Panel Cist Cymunedol Gwynedd a’r dyddiadau cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi eu cwblhau.

  • Cyfarfod, 4 Ebrill 2011 / Dyddiad cau, 14 Mawrth 2011   
  • Cyfarfod, 6  Mehefin 2011 / Dyddiad cau, 16 Mai 2011   
  • Cyfarfod11 Gorffennaf 2011 /  Dyddiad cau, 20 Mehefin 2011   
  • Cyfarfod 5 Medi 2011 / Dyddiad cau, 15 Awst 2011   
  • Cyfarfod 7 Tachwedd 2011 / Dyddiad cau, 17 Hydref 2011   
  • Cyfarfod 6 Chwefror 2012 / Dyddiad cau, 16 Ionawr 2012 


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 16/03/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]