Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Diwrnod amgylcheddol ym Mlaenau Ffestiniog

Mae hen soffas, teiars, offer trydanol a sacheidiau o sbwriel wedi eu clirio o Flaenau Ffestiniog, diolch i dorchi llewys a gwaith caled nifer o bobl.

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau amgylcheddol a dyddiau glanhau cymunedol drwy waith aml-asiantaethol yn Mhengwndwn a Thai Gelli, Blaenau Ffestiniog, gyda’r gymuned leol yn dod at ei gilydd gyda Cyngor Gwynedd, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Cymdeithas Tai Eryri, Y Dref Werdd, Heddlu Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth Prawf Cymru, Mudiad Pysgota Cambria a Cadwch Gymru’n Daclus i fynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol.

Cynhaliwyd diwrnod hel sbwriel ym Mhengwndwn ddydd Mawrth, 22 Chwefror ble daeth 19 o wirfoddolwyr at ei gilydd a chasglwyd oddeutu 14 llond sach o sbwriel.

Cynhaliwyd diwrnod amgylcheddol yn Nhai Gelli ar ddydd Mercher, 23 Chwefror. Cliriwyd llond pum sgip o wastraff o’r ardal, sef 23 medr ciwbig o sbwriel. Cliriwyd eitemau megis dodrefn, teiars a chyfarpar trydanol o’r ardal. Glanhawyd Afon Du Bach hefyd, ble roedd llanastr fel clytiau babis a sbwriel tŷ.

Dywedodd Iona Thomas, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd:

“Rydym yn gobeithio y bydd y gweithgareddau hyn yn rhoi hwb i drigolion lleol i gymryd mwy o gyfrifoldeb dros yr amgylchedd lleol ac i fagu teimlad o falchder parhaol yn edrychiad y stadau a’r cyrion, gan gynnwys gwaredu gwastraff a sbwriel mewn ffordd ddiogel a chyfrifol.

“Dyma enghraifft dda o sut gall y cynllun Trefi Taclus helpu i wneud argraff bositif o fewn eu cymuned leol.”

Dywedodd Gwydion Ilan ap Wynn, o’r Dref Werdd:

“Roedd o’n dda iawn i gael cefnogi’r diwrnod amgylcheddol, ac yn dda gweld gymaint o grwpiau a mudiadau yn gweithio gyda’i gilydd i dacluso un o ardaloedd Blaenau. Bydd y Dref Werdd yn mynd ati i orffen glanhau’r afon Du Bach ger Tai Gelli ymhellach yn y flwyddyn sydd am fod yn brosiect yn ei hun. Y gobeithion nawr ydi cael diwrnod tebyg yn y stadau eraill yn Blaenau yn ystod 2011.”

Dywedodd Elin Morris, Cydlynydd Cyswllt Cymunedol Cartrefi Cymunedol Gwynedd:

“Roedd y digwyddiad yma yn gyfle gwych i’n tenantiaid ym Mlaenau Ffestiniog i gymryd rhan mewn gweithgareddau er mwyn gwella'r cymunedau meant yn byw ynddynt. Roedd yn fendigedig gweld gymaint o drigolion yn cymryd rhan a hoffwn ddiolch iddynt, ac i Gareth Jones, Warden Cymunedol De Gwynedd, am eu brwdfrydedd.”

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Gwynedd, ac i drefnu digwyddiad tebyg yn eich cymuned chi, cysylltwch â 01766 771000 neu e-bostiwch trefitaclus@gwynedd.gov.uk

Mae tipio slei bach yn drosedd amgylcheddol. I ffeindio allan sut mae gwaredu gwastraff mewn ffordd gyfrifol a diogel neu i drefnu i’r Cyngor i ddod i nôl eitem swmpus o wastraff sy’n rhy fawr i roi yn eich bin, megis dodrefn, cysylltwch â Chyngor Gwynedd ar 01766 771000 neu ewch i’r wefan www.gwynedd.gov.uk/ailgylchuMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 07/03/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]