Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Adrannau'r Cyngor > Rheoleiddio > Gwasanaeth yr Amgylchedd
 

Uned Cynllunio Mwynau a Gwastraff

Cynllunio - chwarel

Mae’r Uned yn gyfrifol am:

  • gynnig cyngor ar faterion cynllunio mwynau a gwastraff, e.e. gweithgareddau chwarelu, datblygiadau rheoli gwastraff fel cyfleusterau ailgylchu, compostio ac ati
  • ymdrin â cheisiadau cynllunio ar gyfer gweithgareddau cloddio ac ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff. Gallwch gyflwyno cais drwy lawrlwytho'r ffurflen Cyflwyno cais cynllunio mwynau a gwastraff a'i phostio i'r cyfeiriad sydd ar y ffurflen
  • monitro safleoedd i sicrhau cydymffurfiaeth gydag amodau
  • ymchwilio i gwynion lle honnir bod rheolau cynllunio yn cael eu torri. Gweld polisi gorfodaeth Gwynedd
  • rhoi mewnbwn i’r Cynllun Datblygu Lleol ar faterion polisi cynllunio mwynau a gwastraff
  • rhoi mewnbwn i faterion cynllunio mwynau a gwastraff rhanbarthol a chenedlaethol

Am ragor o wybodaeth am y drefn gynllunio yng Ngwynedd, ewch i'r tudalennau Cynllunio.


Rhagor o wybodaeth
Am ragor o wybodaeth neu gyngor cysylltwch â ni:

  • Ar-lein: Ymholiad cyffredinol am gynllunio
    Y tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni ar-lein bydd angen i chi greu cyfrif. Bydd eich cyfrif yn eich galluogi i anfon ymholiad i ni, cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd i'ch ymholiad a'n galluogi ni i anfon ymateb i chi. 
  • Ffôn: 01766 771000

Atodiadau

Ffurflen gais: Cyflwyno cais cynllunio mwynau a gwastraffpdf (pdf, 193k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 18/08/2014
 

Cysylltau Allanol

 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]