Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Addysg a Dysgu > Ysgolion > Llywodraethwyr
 

Llywodraethwyr

Beth yw rôl y llywodraethwr?
Am wybodaeth ynglŷn â swyddogaethau a chyfrifoldebau llywodraethwyr a sut i fod yn llywodraethwr ewch i'r dudalen Rôl y Llywodraethwr.

 

Canllawiau i Benaethiaid, Clercod, Cadeiryddion a Llywodraethwyr
I weld canllawiau ar gyfer penaethiaid, clercod, cadeiryddion a llywodraethwyr, ewch i'r dudalen Canllawiau i Benaethiaid, Clercod, Cadeiryddion a Llywodraethwyr.

 

Hyfforddiant i lywodraethwyr
Mae cyfleoedd hyfforddiant ar gael ar gyfer holl lywodraethwyr Gwynedd.
Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r hyfforddiant sydd ar gael, ewch i’r dudalen Hyfforddiant i lywodraethwyr neu ffoniwch y Llinell Gymorth Llywodraethwyr ar (01286) 679 303.

 

Cymdeithas Llywodraethwyr Gwynedd 
I weld cofnodion o gyfarfodydd y Gymdeithas, ewch i'r dudalen Cymdeithas Llywodraethwyr Gwynedd.

 

Rhagor o wybodaeth
Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar wefan Llywodraethwyr Cymru.

 

Cysylltu â'r Uned Cefnogi Llywodraethwyr
Cyfeiriad: Uned Cefnogi Llywodraethwyr, Swyddfa Addysg, Pencadlys, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH.
E-bost: MeleriMairHumphreys@gwynedd.gov.uk
Ffôn: (01286) 679 303
Ffacs: (01286) 677 347


Atodiadau

Llawlyfr Llywordraethwyr Gwynedd 2014-2015pdf (pdf, 245k)
 
 
Esiampl o Gofnodion Cyfarfod Llywodraethwyrpdf (pdf, 55k)
 
 
Geirfa Cyfarfodydd Llywodraethwyrpdf (pdf, 57k)
 
 
Llywodraethwyr Cymru: Llinell Gymorthpdf (pdf, 1.18Mb)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 02/07/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]