Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Cymeradwyo Strategaeth Arbedion Cyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi cwblhau ei strategaeth i ddelio gyda’r diffyg ariannol o £40 miliwn y bydd yn ei wynebu dros y pedair blynedd nesaf.

Dywedodd Dilwyn Williams, Cyfarwyddwr Corfforaethol y Cyngor:

“Fel busnesau neu deuluoedd yng Ngwynedd, mae’n rhaid i’r Cyngor sicrhau bod y swm mae’n ei wario ar wasanaethau lleol yn hafal i’r incwm mae’n ei dderbyn. Yn anffodus i’r Cyngor, mae hyn yn golygu cwtogi gwariant neu gynyddu’r incwm rydym yn ei gynhyrchu o £40 miliwn.

“Bydd y ffaith fod Gwynedd wedi rhagweld y sefyllfa hon y llynedd ac wedi datblygu Strategaeth Arbedion ar draws y Cyngor, o fudd mawr wrth ddelio gyda’r sefyllfa bresennol.

“O’r £16 miliwn o arbedion posib a gafodd eu hadnabod yn 2009, mae £4 miliwn eisoes wedi cael ei weithredu. Mae hyn yn golygu y gall y £12 miliwn sy’n weddill gael ei weithredu yn ystod y ddwy flynedd nesaf ac felly ni fyddem angen gweithredu toriadau ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn.

“Rhagwelir y bydd cynnydd cyfyngedig mewn Treth Cyngor dros y pedair blynedd nesaf yn dod â £8 miliwn bellach tuag at y targed o £40 miliwn. O ganlyniad, bydd yn rhaid inni adnabod a gweithredu gwerth £20 miliwn o arbedion pellach rhwng 2011/12 a 2014/15.

“Yn unol â dymuniadau Bwrdd y Cyngor, ein nod fydd parhau i adnabod hyd yn oed mwy o arbedion effeithlonrwydd ar ben y rhai sydd wedi cael eu gweithredu yn barod fel bod gwir doriadau i wasanaethau yn cael eu cadw i leiafswm.

“Os yw toriadau yn anorfod, bydd y strategaeth ariannol yn darparu fframwaith cynhwysol a chynhwysfawr ar gyfer cynnwys trigolion yn y broses o benderfynu pa doriadau y dylid eu gweithredu.”

Ychwanegodd Arweinydd Portffolio Cyllid Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Siân Gwenllian:

“Yn gynharach eleni, yn dilyn cyhoeddiad cyllideb argyfwng Llywodraeth San Steffan, fe wnaethom ragweld y byddai Gwynedd yn wynebu diffyg o £47 miliwn. Rwan fodd bynnag, yn dilyn setliad mwy positif gan Lywodraeth y Cynulliad, mae’r diffyg hwn wedi ei leihau i £40 miliwn.

“Er hynny, mae’r bwlch ariannol sy’n wynebu Gwynedd yn parhau i fod yn anferth. Mae’n glir y bydd yn rhaid gwneud newidiadau sylfaenol i’r ffordd mae gwasanaethau lleol yn cael eu darparu. Er mwyn cyflawni’r sialens yn effeithiol gan effeithio cyn lleied ag sy’n bosib ar y cyhoedd, bydd yn rhaid gwneud gwir ymdrech fel tîm.”Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 20/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]