Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Adrefnu ysgolion yn nalgylch Tywyn

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi wedi cefnogi argymhellion i adrefnu ysgolion yn nalgylch Tywyn mewn cyfarfod o’r Cyngor llawn ar 16 Rhagfyr 2010.

Mae hyn yn dilyn cyfnod o drafodaeth a gynhaliwyd yn y dalgylch ynghyd a’r ymgynghoriad statudol a gynhaliwyd yn ystod haf 2010.

Yng nghyfarfod y Cyngor llawn (16 Rhagfyr 2010), cymeradwyodd y cynghorwyr yr argymhellion canlynol:

- i gau Ysgol Abergynolwyn erbyn 31 Mawrth 2011 a chyhoeddi rhybuddion statudol i’r perwyl hwn
- i gau ysgolion Bryncrug, Llanegryn a Llwyngwril yn ystod y flwyddyn ysgol 2013-14 a chyhoeddi rhybuddion statudol yn nodi dyddiad cau penodol o 31 Awst 2013 gyda’r nod o gau’r ysgolion yn ffurfiol unwaith mae’r ysgol ardal newydd ar agor
- cychwyn proses o ymgynghoriad yn unol ag Adran 28 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 i sefydlu ysgol ardal gymunedol i agor yn ystod blwyddyn ysgol 2013-14 ar safle ar gyrion pentref Llanegryn yn amodol ar yr argymhelliad i gau ysgolion Bryncrug, Llanegryn Llwyngwril ac Abergynolwyn.
- i gau Ysgol Aberdyfi erbyn 31 Awst 2013 pan fydd gwelliannau wedi eu cwblhau yn Ysgol Penybryn, Tywyn. Bydd ymgynghoriad statudol yn cael ei gynnal ar yr argymhelliad yma oherwydd fod newid yn y dyddiad cau
- gwneud newid rhagnodedig i Ysgol Penybryn, Tywyn, trwy ganiatáu i Ysgol Penybryn roi mynediad i ddisgyblion oedran meithrin yn unol â pholisi’r Cyngor o Fedi 2011 a chyhoeddi cynigion statudol i’r perwyl hwn
- bod y Cyngor yn ymateb i bryderon rhieni am gludo plant mewn bysus am y tro cyntaf yn sgil newidiadau ad-drefnu ysgolion cynradd yn nalgylch Tywyn. Bwriedir darparu trefniant trosiannol lleol dros dro fel y bydd oedolyn ychwanegol yn teithio gyda gyrrwr y bws sy’n cludo plant o Aberdyfi i Benybryn, Tywyn ac yn ôl, ac o Abergynolwyn, Bryncrug a Llwyngwril i’r ysgol ardal newydd ac yn ôl. Adolygir y trefniant trosiannol ar ôl iddo fod yn weithredol am dymor ysgol. Hefyd fe’i gwneir yn amod tendro bod gwregysau diogelwch wedi’u gosod mewn bysus ysgol wrth gytuno cytundebau cludiant newydd yn sgil ad-drefnu yn ardal Tywyn.

Dywedodd y Cynghorydd Liz Saville Roberts sy’n arwain ar Addysg ar Gyngor  Gwynedd:

“Fel Cyngor, rydym wedi ymrwymo i raglen o fuddsoddi i wella safon addysg plant mewn cymunedau ledled Gwynedd. Yn ardal Dysynni, rydym wedi bod yn llwyddiannus wrth ddenu grant o £5.5 miliwn gan Lywodraeth y Cynulliad tuag at brosiect £7.9 miliwn yn ardal Tywyn i adeiladu ysgol ardal newydd ac i wella cyfleusterau o fewn tair o ysgolion eraill o fewn y dalgylch.

“Amcan y strategaeth yw sicrhau fod pobl ifanc yr ardal yn derbyn eu haddysg mewn cyfleusterau modern sy’n cynnig bob cyfle iddynt allu cyflawni eu llawn botensial.”Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 16/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]