Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Gwastraff bwyd dros gyfnod y Nadolig

Mae’n anochel y byddwn i gyd yn prynu mwy o fwyd nag arfer dros gyfnod y Nadolig - ond mae Tîm Rheoli Gwastraff Cyngor Gwynedd yn galw ar bobl i beidio gadael i dymor y dathlu troi i fod yn dymor y gwastraff.

Drwy wneud newidiadau bychan a chynllunio ymlaen llaw gallwn i gyd leihau yn sylweddol faint o fwyd rydym yn ei wastraffu. Gwnewch restr siopa gan gysidro faint o bobl fydd acw dros yr ŵyl – gall wneud byd o wahaniaeth i faint o fwyd ac arian rydym yn ei wastraffu.

Mae’n bwysig hefyd ein bod yn gwneud y mwyaf o’r bwyd rydym yn ei brynu. Os oes gennych fwyd dros ben rhowch o yn yr oergell neu’r rhewgell a’i fwyta’n hwyrach 'mlaen. Neu gallwch ddefnyddio sbarion cig a llysiau i wneud prydau megis cawl, isgell, cyri, byrgyr, pastai ac wrth gwrs stwnsh tatws a chabeits.

Os oes gennych fwyd dros ben nad oes modd ei fwyta, fel esgyrn twrci, cofiwch ei daflu i’r bin brown. Mae’r rhan fwyaf o gartrefi yng Ngwynedd yn derbyn gwasanaeth bin brown sy’n golygu y gallwn i gyd anfon ein gwastraff bwyd i gael ei gompostio. Mae’r Cyngor wedi cynnal dau ddiwrnod agored ble roedd pobl Gwynedd yn cael compost am ddim, bydd digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal ar draws y sir yn y gwanwyn.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Yng ngwledydd Prydain rydym yn taflu mwy na 8.3 miliwn tunnell o fwyd bob blwyddyn, ac rydw i’n siŵr fod pobl yn tueddu i daflu mwy o fwyd i ffwrdd dros gyfnod y Nadolig.

“Byddwn yn annog pobl Gwynedd i geisio torri i lawr ar faint o fwyd maent yn ei wastraffu – bydd yn arbed arian ac yn lleihau effaith carbon ar yr amgylchedd. Byddwn hefyd yn galw ar bobl i ddefnyddio’r bin brown ar gyfer unrhyw fwyd na ellir ei fwyta.”

Ar ôl y 'Dolig cofiwch roi eich hen gardiau Nadolig yn y bocs ailgylchu glas gyda’ch holl wastraff y gellir ei ailgylchu. Os oes gennych goeden Nadolig go iawn gellir ei thorri i fyny a’i rhoi yn y bin brown neu dewch â hi i un o ganolfannau ailgylchu’r Cyngor a bydd yn cael ei chompostio.

Mae pob cartref yng Ngwynedd yn derbyn casgliadau sbwriel, ailgylchu a chompostio rheolaidd. Am fwy o wybodaeth am holl wasanaethau ailgylchu’r Cyngor, gan gynnwys sut i drefnu casglu eitemau mawr o wastraff, cysylltwch â Llinell Gymorth Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Gwynedd ar 01766 771000 neu ewch i’r wefan www.gwynedd.gov.uk/ailgylchuMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 16/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]