Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Neges Nadolig i ysmygwyr gan Gyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi lansio ymgyrch i leihau effeithiau gwastraff sydd yn gysylltiedig â ysmygu ar strydoedd y sir.

Yn ôl arolwg gan Cadwch Gymru’n Daclus, sbwriel ysmygwyr yw’r math mwyaf cyffredin o ysbwriel ar strydoedd pob sir yng Nghymru, ac fe’i gwelir ar dros 85% o strydoedd y wlad. Mae’r math yma o sbwriel yn cynnwys stympiau sigaréts, pecynnau sigaréts a thybaco gwag a matsis.

Dyma gyfle ysmygwyr Gwynedd i dderbyn blwch llwch arbennig, yn rhad ac am ddim, sy’n golygu nad oes esgus iddynt daflu bonion sigaréts ar lawr, hyd yn oed os nad ydynt wrth ymyl bin sbwriel neu flwch llwch arferol.

Mae’r blwch llwch poced yn debyg i bwrs bychan y gellir ei roi yn eich poced neu fag, sydd wedi ei wneud o ddefnydd gwrth-dân, y gellir rhoi hen sigaréts ynddo yn ddiogel. Mae’r defnydd yn atal aroglau hefyd felly gellir ei gadw yn eich poced neu fag hyd nes rydych yn cyrraedd at fin sbwriel addas.

Mae gollwng sbwriel yn anharddu ardal a hefyd yn anghyfreithlon. Gall person sy’n fwriadol ollwng sbwriel - gan gynnwys bonyn sigarét - wynebu dirwy o £75 yn y fan a’r lle.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio’r Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae pobl Gwynedd yn haeddu byw mewn trefi a phentrefi glan a thaclus, nid yw’n dderbyniol i leiafrif bychan o bobl ddifetha’r amgylchedd i bawb.

“Rydym yng nghanol y cyfnod partïon Nadolig gyda mwy o bobl nag arfer allan yn mwynhau eu hunain yn nhafarndai a bwytai'r sir, gofynnaf iddynt beidio â thaflu eu bonion sigarét ac ysbwriel smygu eraill ar lawr a defnyddio blwch llwch neu fin pwrpasol.

“Rydw i’n croesawu ymgyrch Cyngor Gwynedd a Cadwch Gymru’n Daclus ac yn wir obeithio ei fod yn chwarae ei ran i warchod ein hamgylchedd.”

Ychwanegodd Peter Simpson, Rheolwr Gwasanaethau Stryd, Cyngor Gwynedd:

“Mae taflu ysbwriel ar lawr, gan gynnwys stympiau sigaréts, yn ddiangen ac yn anghyfrifol, yn ogystal â bod yn drosedd amgylcheddol. Bydd tîm Gorfodaeth Stryd y Cyngor yn monitro trefi a phentrefi Gwynedd yn gyson i geisio atal troseddau amgylcheddol.”

Yn ôl Wynne Williams, Rheolwr Cyfathrebu Cadwch Gymru’n Daclus, roedd arolygon safon glendid y mudiad yn dangos fod gweddillion smygu yn broblem fawr ym mhob sir yng Nghymru ac roedd yn croesawu'r ffaith fod cynghorau lleol yn ymateb i’r broblem.

Ychwanegodd: ”Rhaid cofio mae pobl sy’n creu'r broblem ac ar ddiwedd y dydd mae creu Cymru lan a diogel yn gyfrifoldeb ar bob un ohonom. Rhaid cofio fod y gost o gael gwared â gwastraff yng Nghymru bron yn £80miliwn.”

Am ychwaneg o wybodaeth ynglŷn â’r Fenter Trefi Taclus neu i archebu blwch llwch poced ffoniwch 01766 771000 neu anfonwch e-bost at trefitaclus@gwynedd.gov.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 07/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]