Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Gwynedd yn cymryd rhan mewn astudiaeth

Datganiad ar y cyd rhwng y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd a’r Cynghorydd Clive McGregor, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn.

“Mewn cyfarfodydd gyda Gweinidog Llywodraeth y Cynulliad dros Lywodraeth Leol fe gytunodd Cyngor Sir Ynys Môn a Gwynedd i ystyried cymryd rhan mewn astudiaeth cwmpasu i edrych yn fwy manwl ar ffyrdd o gydweithio rhwng y ddau gyngor.

“Wrth i awdurdodau lleol ar draws Cymru orfod wynebu toriadau enfawr, mae’n rhaid i ni ym Môn a Gwynedd bellach edrych ar ffyrdd o gydweithio ar draws yr holl wasanaethau. Bydd yr astudiaeth yn edrych ar sut y gallwn weithio mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau i drigolion a gwella effeithlonrwydd ar draws yr ardal. Bydd aelodau’r ddau Gyngor yn cael cyfle i gyfrannu at yr arolwg.

“Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fydd yn cynnal yr astudiaeth ar ran Llywodraeth y Cynulliad ac mae’n cael ei weld fel model posib ar gyfer cydweithio ar lefel llywodraeth leol ar draws Cymru i’r dyfodol.”Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 07/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]