Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Arddangos doniau deifio ym Mangor

Roedd Taith Arddangos Deifio Cenedlaethol Cymru yn llwyddiant ysgubol wrth iddo gyrraedd Pwll Nofio Bangor ddydd Sadwrn 27 Tachwedd.

Daeth dros 150 o bobl i wylio’r digwyddiad a oedd yn cynnwys un o dimau deifio gorau Prydain, Clwb Deifio Harrogate yn ogystal â rhai o ddeifwyr ifanc talentog Pwll Nofio Bangor.

Cafwyd sioe ardderchog a bu’n gyfle gwych i hyrwyddo deifio yng Nghymru, ac yma yng Ngwynedd. Cafodd deifwyr ifanc Bangor hefyd gyfle arbennig i gyfarfod unigolion talentog iawn, yn cynnwys Oliver Dingley, a fu’n Ngemau’r Gymanwlad yn 2010.

Dywedodd Dyfed Glyn Davies, Swyddog Datblygu Gweithgareddau Dŵr Cyngor Gwynedd:

“Roedd y digwyddiad hwn yn hwb mawr i ddeifio yma yng Ngwynedd. Cafwyd arddangosfa wych gan rai o ddeifwyr gorau’r wlad ac roedd pawb wedi eu plesio gyda’r safon uchel.

“Cafodd deifwyr ifanc Bangor gyfle i gael gwersi un i un gan yr hyfforddwr Prydeinig, Damian Ball, a gan ddeifwyr Harrogate. Roedd yn gyfle i’r criw ifanc lleol ddangos eu talentau yn ogystal â dysgu sgiliau gan arbenigwyr yn y maes.

“Rydym yn edrych ymlaen rŵan at y digwyddiad nesaf yn 2011, gan barhau i gynnal gwersi deifio wythnosol ym Mhwll Nofio Bangor.”

Mae byrddau deifio Pwll Nofio Bangor ar agor i’r cyhoedd yn ddyddiol a’r gobaith yw cynnal dosbarthiadau newydd yn y flwyddyn newydd. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Dyfed Glyn Davies, Swyddog Datblygu Gweithgareddau Dŵr Cyngor Gwynedd ar 01286 677983.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 03/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]