Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Y Gist Gymunedol yn cefnogi chwaraeon yng Ngwynedd

Mae sawl clwb a sefydliad chwaraeon yng Ngwynedd wedi derbyn newyddion da ar ôl iddynt dderbyn cymorth ariannol gwerth cyfanswm o £8,488.97 diolch i gronfa Cist Gymunedol Gwynedd.

Mewn cyfnod o doriadau ariannol diddiwedd, bydd yr hwb o’r gronfa yn caniatáu i ddeg sefydliad chwaraeon ddatblygu a gwella adnoddau a staff. O hwylio i hoci, mae’r Gist Gymunedol yn cefnogi trawsdoriad eang o sefydliadau chwaraeon ar hyd a lled y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Jones Williams sy’n aelod o banel Gist Gymunedol Gwynedd

“Mae clybiau chwaraeon yn chwarae rhan allweddol yn ein cymunedau ac mae’n bwysig eu bod yn cael pob cefnogaeth posib. Braf gweld fod arian o gronfa Cist Cymunedol Gwynedd yn parhau i fod o gymorth i nifer helaeth o glybiau a sefydliadau chwaraeon yma yng Ngwynedd.

“Nid yn unig maent yn hybu ffitrwydd ac yn gwella iechyd, ond mae ymuno â chlwb chwaraeon yn rhoi’r cyfle i gyfarfod pobl newydd ac i gymdeithasu. Bydd yr hwb ariannol o’r gist yn cryfhau’r clybiau a’r gobaith yw bydd aelodau newydd yn awyddus i ymuno.”

Mae deg clwb a sefydliad chwaraeon wedi bod yn llwyddiannus y tro hwn:

Clwb Beicio Llŷn - Yn bwriadu defnyddio’r arian er mwyn i bedwar aelod fynd ar gyrsiau hyfforddi a chyrsiau cymorth cyntaf.

Clwb Hoci Dysynni - Bydd cefnogaeth ariannol yn galluogi pump aelod i fynd ar gwrs hyfforddi hoci lefel un.

Therapi Tai Chi - Cais er mwyn i’r hyfforddwr Tai Chi yn y clwb yn ardal Harlech ddiweddaru ei thystysgrif hyfforddwr ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf yn y maes iechyd.

Clwb Rygbi Bangor - Cafodd y clwb arian o’r gronfa er mwyn anfon aelodau ar nifer o gyrsiau yn cynnwys cwrs dyfarnu a chymorth cyntaf.

Clwb Bowlio Y Ffor - Bydd arian o’r gronfa yn caniatáu’r clwb i brynu mat bowlio  ac offer newydd.

Clwb Pêl Droed Ieuenctid Bethel - Bwriad y clwb yw defnyddio’r arian er mwyn anfon hyfforddwyr ar gyrsiau cymorth cyntaf, lles plant ac arweinwyr pêl-droed.

Clwb Pêl-droed Iau Penrhyndeudraeth - Bydd arian o’r gronfa yn talu am un gôl a rhwyd yn ogystal â thalu am amrywiaeth o gyrsiau ar gyfer hyfforddwyr a gwirfoddolwyr.

Clwb Hwylio'r Felinheli - Bydd cefnogaeth ariannol yn mynd tuag at hyfforddiant ac offer.

Clwb Ieuenctid Bro Ffestiniog - Bydd arian o’r gronfa yn mynd tuag at logi adeilad a chael hyfforddwr dawns ar gyfer clwb dawnsio newydd i blant a phobl ifanc yr ardal.

Clwb Criced Dolgellau - Bwriadu cychwyn adran o dan 13 mlwydd oed ac felly am ddefnyddio arian y gronfa i ariannu addysg ar gyfer hyfforddwyr a chostau offer.

Am ffurflen gais am gronfa Cist Gymunedol Gwynedd cysylltwch â Gwasanaeth Datblygu  Chwaraeon Cyngor Gwynedd ar (01758) 704010. Er mwyn derbyn arweiniad am y broses ymgeisio cysylltwch ag Elwyn Jones, Rheolwr Datblygu Chwaraeon Cyngor Gwynedd ar (01758) 704067 neu Rhian Dobson, Swyddog Datblygu Chwaraeon Cynorthwyol Cyngor Gwynedd ar (01758) 704057.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 02/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]