Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Cefnogi ymgyrch i addysgu gyrwyr newydd gymhwyso

Mae'r DVLA a'r Asiantaeth Safonau Gyrru (DSA) yn cefnogi ymgyrch Gan Bwyll, Ffrindiau Peryg Bywyd, sy'n addysgu pobl ifanc am ganlyniadau gyrru'n wael a phwysigrwydd pwysau gan gyfoedion wrth berswadio gyrwyr ifanc i yrru'n ofalus ac arafu.

Nod ymgyrch Ffrindiau Peryg Bywyd, un o fentrau Gan Bwyll - Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru, yw addysgu pobl ifanc am beryglon a chanlyniadau gyrru'n wael a phwysigrwydd pwysau gan gyfoedion wrth berswadio gyrwyr ifanc i yrru'n ofalus ac arafu.

Mae 22 o Ganolfannau Prawf Gyrru'r DSA ar draws Cymru yn cefnogi'r ymgyrch ac yn darparu miloedd o daflenni i gwsmeriaid ifanc o'r enw '10 ffordd i golli'ch trwydded' ac yn gosod posteri ar eu byrddau arddangos. Mae'r DVLA hefyd yn cefnogi'r ymgyrch yn eu canolfannau yng Nghymru - Abertawe, Caerdydd a Bangor.

Meddai Simon Tse, Prif Weithredwr y DVLA:
“Ffyrdd Prydain yw'r rhai mwyaf diogel yn y byd ond nid oes lle i fod yn hunanfodlon. Dyna pam mae'r DVLA yn cefnogi ymgyrch Ffrindiau Peryg Bywyd: Yn aml ffrindiau gyrwyr sydd newydd gymhwyso yw'r rhai gorau i annog arferion gyrru da a herio ymddygiad gwael."
 
Ychwanegodd Rosemary Thew, Prif Weithredwr y DSA:
"Rydym yn gweithio'n galed iawn i helpu pobl ifanc i ddod yn yrwyr diogel a chyfrifol. Os ydych yn cael chwech neu fwy o bwyntiau cosb yn y ddwy flynedd ar ôl llwyddo yn y prawf, byddwch yn colli'ch trwydded a bydd rhaid i chi sefyll y profion theori ac ymarferol eto. Mae'r DSA yn cefnogi ymgyrch Ffrindiau Peryg Bywyd am ei bod yn helpu ffrindiau gyrwyr newydd i ddeall eu cyfrifoldeb wrth gadw'n ffyrdd yn ddiogel."

Meddai Jim Moore, Rheolwr Gan Bwyll - Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru: "Dyfeisiwyd ymgyrch Ffrindiau Peryg Bywyd gennym ar ôl i adroddiad ddatgelu bod y tactegau sioc a ddefnyddir mewn rhai ymgyrchoedd diogelwch ffyrdd yn annhebygol o effeithio ar grŵp penodol o yrwyr ifanc rhwng 17 a 24 oed. Mae Ffrindiau Peryg Bywyd yn wahanol gan ei bod yn ceisio newid eu hymddygiad drwy dargedu eu cyfoedion i annog y gyrwyr hyn i arafu. Mae'r neges yn syml - os yw un o'ch ffrindiau yn goryrru, gall eich amddifadu o'ch dyfodol mewn amrantiad.

“Yng Nghymru, rhwng 2005 a 2009, cafodd 164 o bobl ifanc rhwng 17 a 24 oed eu lladd naill ai fel gyrwyr, neu deithwyr neu fel beicwyr mewn damweiniau ffyrdd - mwy na chwarter o'r holl farwolaethau.  Gyda chefnogaeth y DSA a'r DVLA, sy'n dosbarthu ein taflenni a phosteri '10 ffordd i golli'ch trwydded', rydym yn gobeithio y gallwn barhau i gynyddu ymwybyddiaeth am beryglon gyrru'n ddiofal a ffrindiau'n tynnu sylw'r gyrrwr, a helpu'n uniongyrchol i leihau nifer y damweiniau a marwolaethau sy'n cynnwys pobl ifanc ar ffyrdd Cymru."

Rheolir ac ariennir Ffrindiau Peryg Bywyd gan Bartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru gyda chefnogaeth pedwar o heddluoedd Cymru, awdurdodau lleol, Llywodraeth y Cynulliad, HMCS a'r gwasanaethau argyfwng.

I gael mwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch i www.ganbwyll.org.uk a gwefan yr ymgyrch, www.deadlymates.comMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 02/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]