Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Cynllun adfywio Bangor – gwaith i gychwyn yn y flwyddyn newydd

Mae rhan nesaf prosiect gwerth £3.5 miliwn gan Gyngor Gwynedd a’i bartneriaid i adfywio dinas Bangor yn cychwyn yn y flwyddyn newydd.

Mae’r cynllun wedi ei ariannu trwy raglen £38 miliwn Adfywio Gogledd Cymru gan Lywodraeth y Cynulliad mewn perthynas gyda chynghorau lleol ac wedi ei ariannu yn rhannol gan y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth y Cynulliad.

Roedd y gweithdai a gynhaliwyd gyda nifer o grwpiau lleol allweddol, gan gynnwys manwerthwyr yn y ddinas, grwpiau mynediad ac ysgolion, yn dangos mai’r prif flaenoriaethau lleol oedd gwella edrychiad y stryd fawr ac ardal Tan y Fynwent. Bydd y gwaith ail-wynebu ar y stryd fawr a fydd yn dechrau ym mis Ionawr yn cynnwys llinell amser yn darlunio dyddiadau o bwys yn hanes Bangor, a fydd yn rhedeg o ardal yr Eglwys Gadeiriol i lawr at Stryd y Deon.

Dywedodd y Cynghorydd Dewi Llewelyn, sy’n cadeirio grwp llywio gwelliannau Bangor Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydym wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i hyrwyddo ein cwmnïau lleol a siopau’r stryd fawr a bydd y gwelliannau yma yn sicrhau fod canol dinas Bangor yn gryfach nac erioed.

“Mae’r gwelliannau a fydd yn dechrau yn y flwyddyn newydd yn seiliedig ar yr hyn y mae pobl leol a manwerthwyr wedi dweud wrthym ni y maen nhw am ei weld, ac rydym yn credu’r gryf pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau y bydd y newidiadau yn cynorthwyo i adfywio canol dinas Bangor.”

Ychwanegodd Dirprwy Weinidog Tai ac Adfywio, Jocelyn Davies:

“Bydd gwella ymddangosiad cyffredinol Bangor, sy’n ddinas mor bwysig yng ngogledd orllewin Cymru, yn creu gwell amgylchedd ar gyfer pobl leol, busnesau, ymwelwyr a buddsoddwyr posib.

“Bydd y cynllun hwn o fudd i gymunedau cyfagos gan wella cyfleusterau a chynyddu cyfleon cyflogaeth a fydd yn rhoi hwb i lewyrch economaidd ar draws y rhanbarth yn ogystal â hybu balchder trigolion yn eu hardal.”

Mae’r cwmni Cymraeg, Dawnus wedi eu hapwyntio i ymgymryd â’r gwelliannau. Bydd y gwaith yn cael ei gynnal mewn camau, gyda cham 1 – yr Eglwys Gadeiriol at y Cloc, cam 2 – o’r Cloc hyd Stryd y Deon a cham 3 – yr ardal ogwmpas y Cloc. Y gwaith olaf i gael ei gwblhau fydd yr ardal Tan y Fynwent a fydd yn cael ei gynnal yn ystod 2012.

Bydd manylion am y cynlluniau, ynghyd a manylion am y rhaglen i’w gweld yng Nghanolfan Deiniol yn yr hen siop Paperway (drws nesaf i siop Clinton Cards) ar ddydd Iau, 2 Rhagfyr o 11am hyd 4pm. Bydd y Cyngor yn cysylltu gyda busnesau lleol i roi gwybod iddyn nhw pan fydd y gwaith yn cychwyn, a bydd manylion cyswllt a gwybodaeth ar gynigion rheoli traffig yn cael eu harddangos, ynghyd a gwybodaeth ar y wefan: www.gwynedd.gov.uk/MannauCyhoeddusBangor

Nododd Dafydd Wyn Williams, Prif Beiriannydd Trafnidiaeth a Gofal Stryd Cyngor Gwynedd: “Mae’r flwyddyn nesaf yn mynd i fod yn un brysur ym Mangor gyda’r holl gynlluniau cyffrous. Rydym yn gwerthfawrogi y gall y gwaith effeithio ar drigolion, manwerthwyr a siopwyr a byddwn yn ddiolchgar i bawb am fod yn amyneddgar.”Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 03/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]