Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Dirwy i ddynes am dorri rhybudd atal niwsans sŵn

Mae dynes sydd wedi achosi sŵn uchel nifer o weithiau, yn groes i rybudd atal sŵn, wedi ei herlyn yn llwyddiannus gan Wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd am yr ail waith mewn saith mis.

Mewn gwrandawiad yn Llys Ynadon Caernarfon ar 24 Tachwedd 2010, bu i Ms Peta Kyne, 46 oed, o Ffordd Caernarfon, Y Felinheli bledio’n euog i dorri rhybudd atal sŵn niwsans drwy chwarae cerddoriaeth uchel yn ei chartref ar 23 Mai 2010.

Gorchmynnwyd Ms Kyne i dalu £400 mewn dirwyon a chostau.

Yn ystod y gwrandawiad nodwyd nad dyma’r tro cyntaf i Ms Kyne ei chael yn euog o dorri rhybudd atal sŵn niwsans. Ar 19 Mai 2010 roedd Cyngor Gwynedd yn llwyddiannus yn ei achos yn ei herbyn yn dilyn cwynion am gerddoriaeth uchel yn cael ei chwarae yn ei chartref ar 26 Medi 2009. O ganlyniad fe’i dedfrydwyd i ryddhad amodol am ddwy flynedd ac fe’i gorchmynnwyd i dalu £100 o gostau.

Yn dilyn y gwrandawiad wythnos ddiwethaf, dywedodd y Cynghorydd John R Jones, Uwch Arweinydd Portffolio Adnoddau Cyngor Gwynedd: “Rydym yn fodlon gyda’r dyfarniad yma. Mae gan bawb yr hawl i fyw eu bywydau mewn heddwch heb gael sŵn gormodol yn tarfu arnynt gan achosi straen a chur pen.

“Mae Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd wedi ei ymrwymo i sicrhau nad os rhaid i bobl ddioddef effeithiau llygredd neu niwsans megis sŵn a dyma un o’r nifer o feysydd gall y Cyngor amddiffyn hawliau trigolion Gwynedd.”

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 30/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]