Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Gwynedd yn cefnogi dyluniad Cara

Cara Townend o Ysgol Llanaelhaearn
Cara Townend o Ysgol Llanaelhaearn

Mae disgybl o Ysgol Llanaelhaearn yn gobeithio y bydd ei gwaith celf yn helpu i ennill bws mini newydd sbon werth £30,000 ar gyfer yr ysgol.

Mae Cara Haf Townend, naw oed, sy’n ddisgybl yn Ysgol Llanaelhaearn yn un o naw disgybl o ledled gwledydd Prydain sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Berol Papermate i ennill bws mini Ford Transit 17-sedd. 

Bellach, mae Cara ac Ysgol Llanaelhaearn angen cymorth trigolion lleol i sicrhau fod dyluniad Cara ar gyfer tu allan y bws mini yn dod i’r brig. Os byddant yn ennill y bleidlais ar-lein, bydd ei dyluniad hi ynghyd a’r bws mini gwerth £30,000 yn cael cartref yn Ysgol Llanaelhaearn.

Dywedodd y Cynghorydd Liz Saville Roberts, Arweinydd Portffolio Addysg Cyngor Gwynedd:

“Llongyfarchiadau mawr i Cara - mae cyrraedd rownd derfynol mewn cystadleuaeth ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd trwy wledydd Prydain yn dipyn o gamp. Mi fyddai yn sicr yn pleidleisio dros Ysgol Llanaelhaearn yn y gystadleuaeth, a gobeithio y bydd trigolion Gwynedd yn cefnogi eu hymgais ar gyfer y brif wobr.”

Bydd aelodau’r cyhoedd yn gallu pleidleisio ar wefan Berol Papermate: http://minibus.berol.co.uk/ rhwng 1 ac 11 Rhagfyr. Y dyluniad gyda’r mwyaf o bleidleisiau am hanner nos ar 11 Rhagfyr fydd yn ennill. I bleidleisio ar gyfer dyluniad Cara, cliciwch ar “Mehefin”.

Mae pennaeth Ysgol Llanaelhaearn, Sianelen Pleming yn gobeithio y bydd trigolion lleol yn helpu i sicrhau y bydd dyluniad Cara yn dod i’r brig.

Meddai: “Rydan ni’n falch iawn o Cara ac wrth ein boddau ei bod hi wedi cyrraedd mor bell yn y gystadleuaeth - hi ydi’r unig ddisgybl o Gymru drwodd i’r rownd derfynol. Rwan, rydan ni’n annog pawb i bleidleisio dros ei hymgais hi a’n helpu i ennill y bws mini - mi fyddai’n ddefnyddiol iawn i’r ysgol.”

Mae Cara eisoes wedi sicrhau gwerth £1,000 o gynnyrch ysgrifennu a lliwio i’w cyd-ddisgyblion ynghyd a thaleb Toys R Us gwerth £100 wrth gyrraedd y rownd derfynol.

“Mi ges i sioc fawr wrth gael gwybod fy mod i wedi cyrraedd y rownd derfynol. Gobeithio y bydd pobl leol yn pleidleisio dros ein dyluniad ni a’n helpu n ii ennill y wobr gyntaf - mi fyddai hi’n wych i gael fy llun i ar ein bws mini,” meddai Cara.

Dim ond un waith y gallwch chi bleidleisio ar gyfer dyluniad o’r un cyfrifiadur. Mae’r gystadleuaeth bws mini wedi ei drefnu clwb athrawon Berol Papermate, sy’n cynnig adnoddau i helpu athrawon i gynllunio eu gwersi creadigol.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 30/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]