Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Arf newydd i fynd i’r afael a thipio slei bach

Enghraifft o’r broblem tipio slei bach yng Ngwynedd
Enghraifft o’r broblem tipio slei bach yng Ngwynedd

Bydd Cyngor Gwynedd yn defnyddio camerâu i dargedu ardaloedd ble mae tipio anghyfreithlon yn broblem.

Bydd Tîm Gorfodaeth Stryd y Cyngor, sy’n gweithio mewn partneriaeth glos â’r fenter atal tipio Taclo Tipio Cymru, yn mynd i’r afael ar ollwng sbwriel anghyfreithlon drwy ddefnyddio camerâu cudd mewn rhai ardaloedd.

Mae’r cynllun yma yn ychwanegol i’r gwaith monitro ac ymchwilio sydd eisoes yn cael ei gynnal gan staff y Cyngor. Gall Wardeiniaid Gorfodaeth Stryd y Cyngor a Swyddogion Cefnogol Cymunedol yr Heddlu roi dirwy o £75 yn y fan a’r lle i bobl am ollwng sbwriel. Neu mewn achosion eithafol gall rhywun sy’n euog o dipio anghyfreithlon wynebu dirwy o £50,000 neu hyd at bum mlynedd mewn carchar.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio’r Amgylchedd ar Gyngor Gwynedd:

“Mae’r rhan fwyaf o bobl efo gwir ddiddordeb yn safon yr amgylchedd lleol, yn enwedig yn eu cymuned eu hunain. Mae gollwng ysbwriel yn anharddu ardal, yn gallu peryglu iechyd y cyhoedd ac yn cynyddu’r ofn o drosedd yn lleol.

“Mae’r math yma o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn annerbyniol ac rydym ni a’n partneriaid yn benderfynol o daclo’r problemau hyn er mwyn sicrhau fod Gwynedd yn lle glanach a mwy diogel ar gyfer y rhai sy’n byw, gweithio ac ymweld â’r sir.”

Ychwanegodd Gwyn Morris Jones, Pennaeth Gwasanaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd:

“Byddwn yn annog pawb i ymfalchïo yn yr amgylchedd lleol. Mae nifer o ganolfannau ailgylchu ar hyd a lled y sir lle gellir ailgylchu pob math o wastraff, does dim esgus dros ollwng a thipio sbwriel.

“Drwy ddefnyddio camerâu byddwn yn atal pobl rhag gollwng sbwriel ac yn gallu hel tystiolaeth am y lleiafrif bychan sy’n parhau i anwybyddu deddf gwlad.”

Helen Jenkins yw Cydlynydd Cenedlaethol Taclo Tipio Cymru, sef cynllun sy’n tynnu mwy na 40 o sefydliadau Cymreig at ei gilydd i fynd i’r afael a thipio mewn cymunedau ar draws Cymru gan gynnwys Gwynedd:

Meddai “Mae tipio slei-bach yn drosedd ac mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i gael gwared â’n gwastraff mewn ffordd ddiogel heb ddifrodi’r gymuned na’r amgylchedd lleol. Drwy weithio mewn partneriaeth ein bwriad yw rhannu gwybodaeth ar ffyrdd o fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon ac mae defnyddio’r camerâu hyn yn ffordd o gasglu tystiolaeth all arwain at erlyn hyd yn oed mwy o bobl yng Ngwynedd.”

Mae pob cartref yng Ngwynedd yn derbyn gwasanaeth casglu sbwriel, ailgylchu a chompostio rheolaidd. Am fwy o wybodaeth am wasanaethau sbwriel ac ailgylchu Cyngor Gwynedd, gan gynnwys trefnu i gasglu eitemau mawr o wastraff, cysylltwch â Desg Gymorth Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Gwynedd ar 01766 771000 neu ewch i www.gwynedd.gov.uk/ailgylchu

I adrodd am achos o dipio anghyfreithlon cysylltwch â Thîm Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000 neu cysylltwch ag Asiantaeth yr Amgylchedd ar 08708 506506.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 30/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]