Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Siop-un-stop ar gyfer gwasanaethau Cyngor Gwynedd

Agoriad swyddogol Siop Gwynedd
Agoriad swyddogol Siop Gwynedd, Dolgellau

Mae pobl sy’n byw yng Ngwynedd bellach yn gallu cael mynediad at fwy o wasanaethau yn gyflym ac yn hwylus o dan un to ers i ddwy ganolfan newydd agor.

Agorwyd Siop Gwynedd yn swyddogol gan Lywydd y Cynulliad Cenedlaethol yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas ddydd Gwener, 26 Tachwedd. Mae’r ddwy swyddfa sydd wedi eu hadnewyddu wedi eu lleoli yn swyddfeydd Cyngor Gwynedd yng Nghae Penarlâg, Dolgellau a Ffordd y Cob, Pwllheli. Mae gwasanaeth newydd hefyd ar y gweill ar gyfer ardal Caernarfon.

Mae’n bosib y gall staff Siop Gwynedd helpu gydag ymholiadau yn y fan a’r lle, neu drefnu i swyddog o adran arbennig i ddelio gyda’r ymholiad. Mae ffurflenni a theflenni sy’n ymwneud â gwasanaethau’r Cyngor hefyd ar gael o Siop Gwynedd.

Mae derbynfeydd y swyddfeydd hyn wedi eu hadnewyddu yn ddiweddar ac yn cynnwys ystafelloedd cyfarfod caeedig ble gall aelodau’r cyhoedd drafod materion personol gyda swyddogion y Cyngor. Mae mynediad rhad ac am ddim i wefan y Cyngor, a’i holl wasanaethau, a gall staff fod o gymorth i ddangos sut mae’r wefan yn gweithio.

Dywedodd y Cynghorydd Alwyn Gruffydd, sy’n arwain ar faterion gofal cwsmer ar Gyngor Gwynedd: “Yn y gorffennol yn ardaloedd Dwyfor a Meirionnydd roedd yn rhaid i bobl oedd eisiau trafod mater neu wneud cais am un o wasanaethau’r Cyngor geisio dewis o 22 o wahanol dderbynfeydd a gwahanol fannau cyfarfod ar hyd a lled yr ardal, all fod yn ddryslyd a chymryd llawer o amser i bobl nad ydynt yn gyfarwydd a sut mae’r Cyngor yn gweithredu.

“Roedd yr hen drefniant hefyd yn gwbwl anaddas i bobl sydd ag anableddau corfforol.

“Mae’r gwasanaeth Siop Gwynedd newydd yn gweithio law yn llaw efo canolfan cyswllt cwsmer y Cyngor, sef Galw Gwynedd, sy’n ddelfrydol ar gyfer pobl na allant ymweld a swyddfeydd y Cyngor eu hunain; a’r gwasanaethau sydd ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd, sy’n ddefnyddiol ar gyfer rheini efallai na allant gysylltu â’r Cyngor yn ystod oriau gwaith.”

Bydd adnoddau fideo gynadleddau hefyd ar gael o Siop Gwynedd, sy’n golygu bydd y cyhoedd yn gallu trafod materion efo swyddogion y Cyngor, er eu bod yn gweithio mewn swyddfa arall. Mae trafodaethau hefyd yn cael eu cynnal er mwyn cynnwys manylion am asiantaethau eraill yn Siop Gwynedd.

Mae Siop Gwynedd wedi bod yn gweithredu yn Nolgellau a Phwllheli ers yr haf ac hyd yma wedi ymdrin â 4,699 a 5,334 o ymholiadau yr un yn barod.

  • Mae Siop Gwynedd yng Nghae Penarlâg Dolgellau a Ffordd y Cob Pwllheli ar agor ddydd Llun-Gwener, 9am-5pm.
  • Cysylltwch â Galw Gwynedd ar 01766 771000, Llun-Gwener, 8.30am-5.30pm.
  • Ewch i wefan Cyngor Gwynedd ar www.gwynedd.gov.uk


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 30/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]