Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Cyngor Gwynedd yn rhoi hwb i adnoddau ffitrwydd

Mae gwaith sylweddol wedi dechrau i wella adnoddau chwaraeon a hamdden yng Nghaernarfon, gyda’r bwriad o ddenu mwy o ddefnyddwyr.

Bydd y cynllun Cyngor Gwynedd gwerth £300,000 yng Nghanolfan Tennis Arfon yng Nghaernarfon yn dyblu maint yr ystafell ffitrwydd gan roi mwy o ddewis o’r ddarpariaeth a’r dechnoleg ffitrwydd ddiweddaraf  i ddefnyddwyr.

Bydd ystafell ffitrwydd y ganolfan yn cael ei ehangu gan gymryd lle'r caffi a’r swyddfeydd presennol. Bydd peiriant gwerthu bwyd a diodydd yn cael eu gosod yn lle’r caffi, a gall defnyddwyr y ganolfan hefyd fynd i gaffi Canolfan Hamdden Arfon sydd ond tafliad carreg i ffwrdd, ar draws y maes parcio.

Bydd lle i wylio’r tennis yn y brif neuadd o hyd - mae hyn yn hynod boblogaidd ymysg rhieni sydd eisiau gwylio eu plant yn chwarae.

Dywedodd y Cynghorydd Roy Owen, arweinydd portffolio ar Gyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb dros faterion hamdden:

“Rydw i’n falch iawn fod gwaith ar y cynllun hwn wedi dechrau a bod y Cyngor wedi gallu buddsoddi yn y gwasanaeth pwysig a phoblogaidd yma.

“Rydym i gyd yn deall fod cadw’n heini yn allweddol os ydym am fyw bywyd iach a hapus a byddwn yn annog pobl i barhau i ddefnyddio adnoddau hamdden a ffitrwydd Cyngor Gwynedd. Byddwn hefyd yn galw ar bobl nad ydynt yn defnyddio eu canolfannau hamdden ar hyn o bryd i alw heibio i weld beth sy’n cael ei gynnig.

“Bydd oriau agor y Ganolfan Dennis yn cael eu newid rhywfaint oherwydd y gwaith, rydym yn ddiolchgar am amynedd a dealltwriaeth defnyddwyr yn ystod y cyfnod hwn. Rydym yn hyderus na fydd rhaid cau'r ganolfan ond am ychydig ddyddiau.”

Bydd Adran Darparu a Hamdden Cyngor Gwynedd yn rhoi gwybod i ddefnyddwyr y Ganolfan Dennis os bydd rhaid cau yn ystod y gwaith adeiladu drwy osod hysbysebion yn y ganolfan a bydd gwybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.gov.uk

Mae disgwyl i’r cynllun cyffrous yma gael ei gyflawni mewn cyfnodau o waith ac mae disgwyl y bydd y gwelliannau wedi eu cwblhau erbyn Ebrill 2011.

Mae canolfannau hamdden Cyngor Gwynedd ym mhob cwr o’r sir sy’n cynnig dewis eang o weithgareddau iechyd a ffitrwydd. Am fwy o wybodaeth am beth sydd ar gael a’r oriau agor galwch heibio eich canolfan leol neu ewch i’r wefan: www.gwynedd.gov.uk/hamdden

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 26/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]