Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Dathlu pobl ifanc Gwynedd

Mae plant a phobl ifanc ar hyd a lled Gwynedd wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a gynhaliwyd fel rhan o Wythnos Ni - Wythnos Plant a Phobl Ifanc Gwynedd.

Roedd yr wythnos o ddigwyddiadau a gynhaliwyd gan Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd yn cynnwys cynhadledd tlodi plant, ffair yrfaoedd ar gyfer pobl ifanc, diwrnodau gweithgareddau amrywiol, sesiwn cyfranogi a hawliau ar gyfer plant a phobl ifanc yn ogystal â dwsinau o ddigwyddiadau lleol wedi eu trefnu i ddathlu Wythnos Ni.

Nod Wythnos Ni yw dathlu llwyddiannau pobl ifanc Gwynedd ac roedd yr wythnos yn cynnwys prom arbennig ar gyfer pobl ifanc i ddathlu cyfraniad plant a phobl ifanc.

Dywedodd Cadeirydd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd, Iwan Trefor Jones:

“Ynghyd â chynnig ystod eang o weithgareddau hwyliog ar hyd a lled y sir, roedd yr wythnos o ddathlu hefyd yn gyfle gwych i bobl ifanc Gwynedd i gael dweud eu dweud a lleisio’u barn am y materion sy’n effeithio eu bywydau.

“Roedd y seremoni wobrwyo ar ddiwedd yr wythnos yn uchafbwynt addas i Wythnos Ni eleni ac amlinellodd y ffaith fod Gwynedd yn lle da i blant a phobl ifanc ddathlu, llwyddo a mwynhau.

Ychwanegodd y Cynghorydd Brian Jones, sy’n arwain ar faterion Plant a Phobl Ifanc ar Gyngor Gwynedd:

“Mae Wythnos Ni yn prysur ddod yn ffefryn cadarn yng nghalendr Gwynedd. Roedd yn hynod o braf gweld cymaint o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws y sir yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hwyliog ar gyfer plant a phobl ifanc Gwynedd.

“Yn ogystal â bod yn gyfle gwych i ddathlu llwyddiannau  ein pobl ifanc, bu’r ŵyl eleni a oedd yn wythnos o hyd yn gyfle gwych i blant, pobl ifanc a theuluoedd ddysgu mwy am yr hyn sydd ar gael iddynt yng Ngwynedd yn ogystal â hyrwyddo’r gwaith rhagorol sy’n cael ei gyflawni gan bobl broffesiynol sy’n gweithio yn y maes. Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cynulliad Cymru am eu cefnogaeth wrth gynorthwyo i ariannu’r digwyddiad.”

Daeth yr wythnos i ben yn swyddogol gyda prom a gynhaliwyd yn Hafan y Môr, ger Pwllheli, lle gwobrwywyd plant a phobl Ifanc o Wynedd gyfan am eu llwyddiannau.

Dywedodd Amy Askew a Laura Askew o ardal Arfon eu bod wedi mwynhau’r digwyddiad yn fawr iawn.

“Roedd hi’n noson dda, mi wnes i fwynhau’r noson a’r disgo,” dywedodd Amy.

Ychwanegodd Laura: “Roedd hi’n noson dda ofnadwy – mi wnes i fwynhau derbyn tystysgrif a chael gweld pobl ifanc eraill.”

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag Wythnos Ni, ewch i www.gwynedd-ni.org.uk/wythnos-niMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 25/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]