Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Cyngor Gwynedd yn taclo tipio ym Mhwllheli

Mae Cyngor Gwynedd wedi gwella ac uwchraddio’r safle banciau ailgylchu ar Gei'r Gogledd, Pwllheli, yn dilyn cais gan Gyngor Tref Pwllheli.

Mae’r safle eisoes wedi ei glirio a bydd arwyddion newydd yn cael eu gosod a fydd yn nodi pa wastraff y gellir ei adael yn y banciau, diolch i arian gan Fenter Trefi Taclus Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Bydd yr arwyddion hefyd yn rhybuddio pobl i beidio tipio ysbwriel ar y safle. Mae sawl achos o dipio slei bach wedi bod yng Nghei'r Gogledd. Mae tipio yn drosedd amgylcheddol sy’n anharddu ein cymunedau ac yn gallu peryglu iechyd pobl a bywyd gwyllt, a difrodi’r amgylchedd. Bob tro mae staff Cyngor Gwynedd yn cael eu galw i glirio tipio anghyfreithlon mae’n rhaid i drethdalwyr ysgwyddo’r gost.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae trigolion Gwynedd yn dweud wrthym ei bod yn dymuno byw mewn amgylchedd glan, taclus a diogel. Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Tref Pwllheli a Thaclo Tipio Cymru i sicrhau fod safle ailgylchu Cei'r Gogledd ym Mhwllheli yn cael ei gadw mewn cyflwr derbyniol.

“Does dim esgus dros adael sbwriel ar lawr mewn mannau cyhoeddus. Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i warchod ein hamgylchedd.”

Ychwanegodd Peter Simpson, Rheolwr Gwasanaethau Stryd Cyngor Gwynedd:

“Mae tipio slei bach yn drosedd amgylcheddol difrifol. Mewn achosion eithafol gall droseddwr wynebu dirwy o hyd at £50,000 neu hyd yn oed dedfryd o garchar.

“Bydd Tîm Gorfodaeth Stryd y Cyngor yn monitro’r safle ac yn mynd i’r afael â’r lleiafrif hunanol sy’n dangos dim parch tuag at ansawdd ein hamgylchedd lleol.”

Meddai Helen Jenkins, Cydlynydd Cenedlaethol Taclo Tipio Cymru:

“Mae tipio slei bach yn drosedd, mae gan bawb gyfrifoldeb i sicrhau eu bod yn gwaredu eu gwastraff mewn modd cyfreithiol a diogel. Rydym yn gobeithio lleihau nifer yr achosion o dipio slei bach yn y Sir, gan fod tipio slei bach yn ddiangen, yn difetha ein cymunedau ac yn golygu cost ychwanegol i’r dreth dalwyr.”

Mae Cyngor Gwynedd yn annog pawb i gael gwared â’u gwastraff mewn ffordd gyfrifol a chyfreithlon:

  • Mae pob cartref yn cael gwasanaeth casglu gwastraff, ailgylchu a chompostio yn rheoliad. Os nad ydych yn gwybod eich diwrnod casglu neu ddim yn siŵr pa wastraff sy’n mynd i ba fin, cysylltwch â Desg Gymorth Gwastraff ac Ailgylchu’r Cyngor ar 01766 771000 neu ewch i www.gwynedd.gov.uk/ailgylchu
  • Os ydych eisiau cael gwared â gwastraff sy’n rhy fawr neu’n anaddas i’w roi yn y bin neu’r bocs ailgylchu, er enghraifft dodrefn neu offer trydanol fel oergell, gallwch drefnu casgliad gwastraff swmpus drwy ffonio 01766 771000.
  • Mae canolfannau a banciau ailgylchu ym mhob cwr o Wynedd. Am fwy o wybodaeth am leoliadau ac oriau agor ffoniwch 01766 771000 neu ewch i www.gwynedd.gov.uk/ailgylchu

I adrodd am achos o wastraff sydd wedi ei dipio, cysylltwch gyda Thîm Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000 neu ffoniwch linell adrodd Asiantaeth Amgylchedd Cymru ar 08708 506 506.

Am ychwaneg o wybodaeth am dipio slei bach ewch i www.taclotipiocymru.org

Am ychwaneg o wybodaeth am y Fenter Trefi Taclus yng Ngwynedd ffoniwch 01766 771000 neu gyrrwch e-bost i trefitaclus@gwynedd.gov.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 26/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]