Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Gwaith uwchraddio Pont Briwet

Mae cynlluniau ar y gweill i uwchraddio Pont Briwet ger Penrhyndeudraeth.

Fel rhan o’r gwelliant, bydd y bont ar ei newydd wedd yn cynnwys dwy lôn i draffig, llwybr beicio, llwybr i gerddwyr a bydd pont y rheilffordd yn cael ei hatgyfnerthu’n sylweddol.

Bydd cyfres o arddangosfeydd cyhoeddus yn cael eu cynnal er mwyn cael adborth gan y gymuned. Bydd cynrychiolwyr o Gyngor Gwynedd a Network Rail yn bresennol er mwyn egluro’r gwaith mewn mwy o fanylder.

Mae croeso cynnes i unrhyw un fynychu’r arddangosfeydd sydd ar agor o 10:00 – 17:00  
ar y dyddiadau canlynol :

  • Dydd Gwener a Sadwrn, 26 & 27 Tachwedd 2010 – Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth
  • Dydd Mawrth, 30 Tachwedd 2010 – The Grapes, Maentwrog
  • Dydd Mercher, 1 Rhagfyr 2010 – Neuadd Talsarnau
  • Dydd Iau a Gwener, 2 & 3 Rhagfyr 2010 – Neuadd Goffa, Harlech

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 18/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]