Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Newyddion gwych i Bwll Nofio Harlech

Pwll nofio Harlech
Pwll nofio Harlech

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth y Cynulliad fod Cyfeillion Pwll Nofio Harlech am dderbyn £300,000 o gronfa Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol Llywodraeth y Cynulliad.

Y newyddion yma yw cam olaf ar y daith o alluogi’r Cyngor i drosglwyddo perchnogaeth y cyfleuster poblogaidd i’r grŵp cymunedol lleol.

Yn 2009, pleidleisiodd Bwrdd Cyngor Gwynedd i drosglwyddo pwll nofio Harlech i’r grŵp lleol, os fyddai’r ymdrech i ddiogelu’r arian angenrheidiol yn llwyddiannus. Ers hynny, mae swyddogion Cyngor Gwynedd wedi gweithio’n ddiflino gyda’r grŵp cymunedol yn Harlech er mwyn gwireddu eu breuddwyd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards:

“Mae hyn yn newyddion gwych. Dywedodd trigolion Harlech wrthym eu bod eisiau gweld eu pwll nofio yn aros yn agored ac rwyf wrth fy modd bod yr holl waith caled a dyfalbarhad wedi talu ei ffordd.

“Mae llwyddiant y prosiect hwn yn dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan mae trigolion lleol, Cyngor Gwynedd a Llywodraeth y Cynulliad yn cyd-weithio i ganfod atebion newydd, ac rwy’n siŵr y bydd yr hyn sydd wedi ei gyflawni yn Harlech yn fodel ar gyfer mentrau cymunedol eraill ar hyd a lled Cymru.

“Er gwaetha’r pwysau ariannol enfawr yr ydym yn ei wynebu, rwy’n falch fod Cyngor Gwynedd wedi gallu cadw Pwll Nofio Harlech yn agored er mwyn rhoi amser i’r pwyllgor lleol weithio ar eu cynllun busnes ac i ddiogelu’r arian grant angenrheidiol.”

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 12/11/2010
 

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]