Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Gŵyl Grefft a Bwyd Nadolig 2010

Gweithdai Glynllifon
Gweithdai Glynllifon

Mae Gŵyl Grefft a Bwyd Nadolig yn dychwelyd i Barc Glynllifon ar benwythnos olaf mis Tachwedd.

Mae’r Digwyddiad poblogaidd a fydd yn cael ei gynnal o 26 hyd 28 Tachwedd yn un o brif ffeiriau Nadolig y gogledd. Bellach yn ei ddegfed flwyddyn, mae’r ffair yn canolbwyntio ar gynnyrch lleol a chrefftwaith unigryw.

Mae’r Ŵyl yn denu dros 3,000 o ymwelwyr  a dros 70 o arddangoswyr bob blwyddyn ac mae hi ar flaen y gad yn hyrwyddo gwaith amrywiol gan grefftwyr Cymreig gan gynnwys crefft bren, gemwaith, cerameg a chynnyrch harddwch naturiol.

Unwaith eto, bydd y cogydd poblogaidd ‘Dai Chef’ yn creu prydau blasus gan ddefnyddio cynhwysion lleol a fydd ar gael i’w prynu o’r pabelli bwyd.

Dywedodd Gwynedd Roberts, sy’n rheoli Parc Glynllifon ar ran Cyngor Gwynedd:

“Mae’r Ŵyl wedi tyfu mewn maint ac amrywiaeth eto eleni. Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn mwynhau’r awyrgylch a’r ystod eang o stondinau bwyd a chrefft fydd yma.

“Mae yna rywbeth at ddant pawb yma eleni. Yn ogystal mae hyn yn gyfle gwych i’r gymuned leol ac ymwelwyr gyfrannu at yr economi leol.”

Bydd cyfle hefyd i gyfarfod crefftwyr preswyl y Parc, a fydd yn sicr o fod yn arddangos eu gwaith crefft yn y ffair.

Mae rhywbeth i’r plant yn yr Ŵyl eleni hefyd. Bydd Siôn Corn yno i ddiddori’r plantos ar y dydd Sadwrn a’r Sul.

Mae’r Ŵyl yn siŵr o fod yn brofiad gwerth chweil ac yn gyfle i siopa yn nhawelwch Glynllifon.

Cynhelir Gŵyl Grefft a Bwyd Glynllifon rhwng 26 a 28 Tachwedd, o 10pm tan 4pm. Ffi mynediad: £3 i oedolion, plant am ddim.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 12/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]