Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Llwyfan i blant a phobl ifanc Gwynedd

Mae mwy na 40 o weithgareddau a digwyddiadau hwyliog ar gyfer plant a phobl ifanc Gwynedd yn cael eu cynnal ar hyd a lled y sir yn ystod Wythnos Ni a fydd yn cael ei gynnal rhwng 8 a 14 Tachwedd.

Mae Wythnos Plant a Phobl Ifanc Gwynedd – Wythnos Ni – yn bwriadu dathlu llwyddiant pobl ifanc Gwynedd a thanlinellu’r ffaith fod Gwynedd yn lle da i blant a phobl ifanc ddathlu, llwyddo a mwynhau.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, sy’n arwain ar faterion Plant a Phobl Ifanc ar Gyngor Gwynedd:

“Yn dilyn llwyddiant digwyddiad y llynedd, mae Wythnos Ni yn prysur ddatblygu i fod yn un o ffefrynnau yng nghalendr Gwynedd. Rydym yn hynod falch o weld cymaint o ddigwyddiadau gwahanol yn cael eu cynnal ledled y sir gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau hwyliog i blant a phobl ifanc Gwynedd.

“Yn ogystal â bod yn gyfle i ddathlu llwyddiannau ein pobl ifanc, rydym yn gobeithio y bydd yr wythnos gyfan hefyd yn rhoi cyfle gwych i blant, pobl ifanc a theuluoedd ddysgu mwy am yr hyn sydd ar gael iddynt yng Ngwynedd ynghyd a hyrwyddo’r gwaith ardderchog sy’n cael ei gynnal gan weithwyr proffesiynol yn y maes. Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth y Cynulliad am eu cefnogaeth wrth gynorthwyo i ariannu’r digwyddiad.”

Ychwanegodd Iwan Trefor Jones, Cadeirydd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd:

“Ein bwriad ydi sicrhau fod pob plentyn a pherson ifanc sy’n byw yng Ngwynedd yn cael mynediad at y cyfleoedd gorau mewn bywyd. Mae Wythnos Ni yn darparu yn rhoi cyfle gwych i blant a phobl ifanc Gwynedd gael dweud eu dweud am y materion sy’n effeithio ar eu bywydau.

“O’r degau o weithgareddau hwyl sy’n cael eu cynnal ledled y sir i’r seremoni wobrwyo fydd yn cloi’r wythnos, bydd Wythnos Ni yn ein galluogi i hyrwyddo’r gwaith arloesol sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd er mwyn ateb anghenion a disgwyliadau plant a phobl ifanc Gwynedd.”

Bydd cyfres o ddigwyddiadau lleol yn cael eu trefnu gyda chymorth cynllun grantiau bach. Mae’r digwyddiadau yma sydd wedi eu cefnogi gyda grantiau bach Wythnos Ni yn cynnwys:

  • Bydd nifer o ddisgyblion Ysgol Rhosgadfan yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau coginio ar ôl ysgol. Bydd y plant y cael cyfle i baratoi prydau iachus dan arweiniad rhai o staff yr ysgol.
  • Bydd disgyblion o Dŷ Meirion yn Ysgol y Gader, Dolgellau yn mynychu gweithdy i ddysgu sgiliau ar gyfer byw, gweithio a threulio amser yn yr awyr agored.
  • Fel rhan o thema wyrdd yn yr ysgol, bydd Ysgol Glancegin ym Mangor yn ail-ddefnyddio deunyddiau gyda’r disgyblion er mwyn eu hannog i fyw’n wyrdd. Byddant hefyd yn cynnal disgo hwyliog i’r plant.

Am ragor o fanylion am Wythnos Ni ewch i: www.gwynedd-ni.org.uk
 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 04/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]