Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Hwb parcio Nadolig i fusnesau Gwynedd

Bydd Cyngor Gwynedd yn cyflwyno parcio am ddim yn ei feysydd parcio yn ystod cyfnod fydd yn arwain at y Nadolig.

Fel rhan o’i ymdrechion i gefnogi busnesau’r sir yn ystod y cyfnod economaidd heriol sydd ohoni, bydd Cyngor Gwynedd yn darparu parcio am ddim o 13 Rhagfyr hyd 28 Rhagfyr er mwyn annog trigolion i siopa’n lleol ac i wneud y mwyaf o’r amrywiaeth o anrhegion Nadolig sydd gan Wynedd i’w gynnig.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Dyfed Edwards:

“Mae siopau a busnesau bach Gwynedd yn asgwrn cefn ein economi leol ac rydym fel Cyngor wedi ymrwymo i’w cefnogi yn ystod y cyfnod economaidd heriol sydd ohoni.

“Rydym yn hyderus y bydd y penderfyniad yma i gyflwyno parcio am ddim cyn y Nadolig unwaith eto eleni yn annog siopwyr i dreulio mwy o amser yng nghanol trefi’r sir a sicrhau hwb i fusnesau lleol.”

Nododd y Cynghorydd Gareth Roberts, sy’n arwain ar yr Amgylchedd ar Gyngor Gwynedd:

“Mae sicrhau fod busnesau Gwynedd yn y sefyllfa orau bosib yn ystod amseroedd anodd yn allweddol er mwyn i ni allu cynnal economi gref yn lleol.

“Rydym yn gobeithio y bydd y gefnogaeth yma ynghyd ag ymdrechion parhaus sector fusnes y sir yn golygu y bydd siopwyr o bell ac agos yn cefnogi siopau a busnesau Gwynedd dros gyfnod y Nadolig.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Dewi Lewis, sy’n arwain ar yr Economi a Chymuned ar Gyngor Gwynedd:

“Mae’r Nadolig yn amser perffaith i gefnogi busnesau lleol a dod o hyd i bob math o anrhegion unigryw.

“Mae’r ymateb i’r cynllun parcio am ddim dros y Nadolig yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn gadarnhaol iawn ymhlith siopwyr a busnesau ym mhob cwr o Wynedd wrth i fwy o siopwyr gael eu denu i ganol trefi Gwynedd dros gyfnod y Nadolig.

“Rydw i’n hyderus y bydd y penderfyniad hwn yn annog mwy o siopwyr i fynd draw i’n canol trefi gan helpu siopau a busnesau Gwynedd i gael Nadolig llwyddiannus eto eleni.”Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 30/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]