Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Clwb celf newydd i blant Gwynedd

Bydd cyfle i artistiaid ifainc Gwynedd feithrin eu doniau mewn clwb celf newydd yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ym Mangor o fis Tachwedd ymlaen.

Bydd Clwb: Dwi’n Caru Celf sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Gwynedd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau celf a fydd yn dilyn sawl thema wahanol. Cydlynydd y sesiynau fydd yr artist dalentog o Fethesda, Annwen Burgess, sy’n artist cymunedol gyda phrofiad o weithio â phlant ar nifer o gynlluniau celf.

Dywedodd Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd:

“Mae Clwb: Dwi’n Caru Celf yn gyfle gwych i blant Gwynedd ddatblygu eu sgiliau a magu diddordeb mewn gwaith celf. Bydd y gweithdai yn gwbl anffurfiol ac yn rhoi’r cyfle i blant arbrofi, mynegi a chwarae trwy gyfrwng celf.

“Bydd digon o hwyl i’w gael ac mae Annwen Burgess yn hen law wrth annog plant i fwynhau a gwerthfawrogi celf. Bydd y clwb yn lle gwych i blant gymdeithasu, gwneud ffrindiau newydd ac i chwarae rhan allweddol ym mywyd Amgueddfa ac Oriel Gwynedd.

“Pwy a ŵyr efallai mai aelodau’r clwb fydd artistiaid y dyfodol ac yn arddangos eu doniau ar furiau’r oriel?”

Bydd y clwb yn cael ei gynnal o fis Tachwedd 2010 i Fawrth 2011, gydag un sesiwn ddwy awr rhwng 10.30am - 12.30pm bob mis. Mae’r clwb ar gyfer plant rhwng saith ac 11 oed a chost aelodaeth yw £15 (£3 y sesiwn).

I archebu lle neu am ragor o fanylion, cysylltwch â Gwawr Wyn Roberts ar 01286 679721 neu GwawrR@gwynedd.gov.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 02/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]