Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Cyfle i ddweud eich dweud am ofal plant yng Ngwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal arolwg o safon a natur gofal plant yn y sir er mwyn sicrhau fod y ddarpariaeth yn cwrdd ag angen lleol.

Drwy gwblhau holiadur syml ynglŷn â’r pwnc mae cyfle i bobl ennill un o nifer o wobrau, gan gynnwys arian tuag at gostau gofal plant a thocynnau teulu i atyniadau lleol.

Bwriad yr arolwg yw cwblhau asesiad cynhwysfawr o’r ddarpariaeth er mwyn gwybod pa gymorth mae rhieni ei angen er mwyn dychwelyd i’r gwaith neu fynychu hyfforddiant.

Dywedodd Sioned Owen, Rheolwr Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar Cyngor Gwynedd: “Canfod gofal plant addas yw un o’r materion pwysicaf sy’n wynebu rhieni'r dyddiau hyn.

“Mae ein cymdeithas wedi newid, heddiw mae llawer iawn o deuluoedd lle mae’r ddau riant yn gweithio, ac nid ydynt bob amser yn byw wrth ymyl eu teuluoedd eu hunain felly maent yn ddibynnol ar feithrinfeydd neu ofalwyr plant i edrych ar ôl eu mab neu ferch pan font yn penderfynu dychwelyd i’r gwaith.

“Dyma pam ei bod yn allweddol bwysig ein bod yn clywed barn rhieni, cyflogwyr, plant a phobl ifanc a darparwyr gofal plant y sir am safon a natur y gofal sy’n cael ei gynnig yn lleol.

“Diolch i bawb sydd eisoes wedi cynnig sylwadau, rwy’n annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes pwysig hwn i gyflwyno eu sylwadau.”

Gallwch lenwi’r holiadur ar wefan Gwynedd Ni, sef gwefan gwasanaeth plant a phobl ifanc Gwynedd, ewch i www.Gwynedd-Ni.org.uk cyn 3 Rhagfyr 2010. Neu i dderbyn copi o’r holiadur cysylltwch ag Uned Blynyddoedd Cynnar Cyngor Gwynedd ar 01286 678824.

Bydd enw pawb sy'n llenwi holiadur yn cael ei roi mewn het ac mae nifer o wobrau ar gael gan gynnwys cyfraniad o £100 tuag at gost gofal plant cofrestredig; tocynnau teulu i atyniadau lleol a gwobrau gan archfarchnadoedd lleol.

Am fwy o wybodaeth am yr arolwg cysylltwch ag Uned Blynyddoedd Cynnar Gwynedd ym Mhlas Pawb, Caernarfon drwy ffonio 01286 678824.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 02/11/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]