Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cynllunio > Y broses gynllunio
 

Ydw i angen caniatâd cynllunio?

Cynllunio

Os nad ydych yn siŵr a ydych angen caniatâd cynllunio (neu fath arall o ganiatâd) edrychwch wefan y Porth Cynllunio: 


Arweiniad yn unig sydd ar wefan y Porth Cynllunio. Rydym yn eich cynghori'r gryf i gysylltu â ni cyn cychwyn gwaith ar unrhyw ddatblygiad.

Gall gwneud gwaith lle mae caniatâd yn angenrheidiol heb i chi gael y caniatâd hwnnw gan Gyngor Gwynedd arwain at gymryd camau gorfodaeth ffurfiol yn eich erbyn.

Am ragor o wybodaeth ynghylch hyn, ewch i'r dudalen Cwynion - torri rheolau cynllunio.

 

Cysylltu â ni
Cyn cychwyn ar unrhyw waith, rydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn cysylltu â ni o flaen llaw. 

  • Ar-lein: Ydw i angen caniatâd cynllunio?
    Y tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni ar-lein bydd angen i chi greu cyfrif. Bydd eich cyfrif yn eich galluogi i anfon ymholiad i ni, cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd i'ch ymholiad a'n galluogi ni i anfon ymateb i chi. 
  • Ffôn: 01766 771000

Mae rhai'n dewis cysylltu â ni'n uniongyrchol tra mae eraill yn dewis mynd drwy asiant / pensaer. Os byddwch yn dewis cysylltu â ni drwy asiant / pensaer, byddwn yn gohebu gyda’ch asiant / pensaer yn hytrach na gyda chi.  


COFIWCH! Os yw'r datblygiad o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, byddwch angen cysylltu gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri nid gyda Chyngor Gwynedd. I weld a yw'r datblygiad yn y Parc Cenedlaethol, edrychwch ar y map - Ardal Parc Cenedlaethol Eryri.


 

Ymlaen i'r cam nesaf yn y broses gynllunio
Yn ôl i'r rhestr lawn o'r camau yn y broses gynllunio 


Atodiadau

Cynlluniau braspdf (pdf, 84k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 08/04/2011
 

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]