Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Rhagfyr
 

Marciau llawn y Cyngor yn sicrhau hwb ariannol i Wynedd

Oherwydd llwyddiant wrth gyrraedd targedau cenedlaethol, mae Cyngor Gwynedd wedi sicrhau £1.3 miliwn ychwanegol gan Lywodraeth y Cynulliad ar gyfer gwasanaethau lleol.

Fel rhan o gytundeb gwella gyda Llywodraeth y Cynulliad, roedd y Cyngor wedi gosod nifer o dargedau allweddol er mwyn sicrhau gwelliannau yn ystod 2008/09. Roedd amrywiaeth eang o dargedau - o ddarparu cartref plant newydd i gynyddu'n sylweddol y nifer o adolygiadau glendid bwyd mewn busnesau risg uchel a llunio cynllun lleihau carbon ar gyfer adeiladau'r Cyngor.

Mae asesiad annibynnol gan Swyddfa Archwilio Cymru wedi dangos fod Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i ddarparu'r gwasanaethau roedd wedi ymrwymo iddynt. O ganlyniad, mae'r Cyngor wedi derbyn Grant Cytundeb Gwella llawn o £1.3 miliwn.

Wrth groesawu'r newyddion da, dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards:

"Fel Cyngor, rydym wedi gorfod wynebu llawer o benderfyniadau hynod o anodd. Mae'r cyhoeddiad yma, felly, yn hwb amserol ac rydym yn ei groesawu yn fawr.

"Rydw i'n hynod falch o'r llwyddiant yma sy'n dangos fod y Cyngor yn darparu gwelliannau gweledol i bobl Gwynedd, hyd yn oed ar gyfnod dyrys pan rydym yn wynebu toriadau.

"Hoffwn dalu teyrnged i'r aelodau arweiniol a'r holl swyddogion ar wahanol lefelau o fewn y Cyngor sydd wedi cyfrannu at y llwyddiant yma."Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 23/12/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]