Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Rhagfyr
 

Dirwyon i landlordiaid Bangor

Mae landlord o Fangor wedi ei gael yn euog o bedwar cyhuddiad yn ymwneud â dau Dŷ Aml-ddaliadaeth (TAD) yn y ddinas.

Cafwyd Stephen Rowlands o Lanfairpwllgwyngyll yn euog o fethu â chydymffurfio â'r amodau sydd ynghlwm wrth drwyddedau dau TAD yn 58 Ffordd Caergybi a 3 Mountain View. Roedd y troseddau yn ymwneud â methu â darparu tystysgrifau diogelwch trydanol, methiant i ddarparu tystysgrif diogelwch nwy blynyddol a methiant i ddarparu cloeon bawd addas ar ddrysau ystafell wely er mwyn darparu ffordd hawdd i ddianc pe byddai achos o dân.

Mewn gwrandawiad yn Llys Ynadon Caernarfon, derbyniodd Mr Rowlands ddirwy o £4,000 a £300 costau.

Mewn achos ar wahân cafwyd Louise Docwra o North Wales Property, Bangor, yn euog o fethu i gwblhau a dychwelyd Archeb Gwybodaeth i Gyngor Gwynedd yn darparu manylion am ei diddordeb yn 32 Ffordd y Traeth, Bangor. Roedd angen yr wybodaeth mewn perthynas â thrwyddedu’r eiddo fel TAD er mwyn diogelu iechyd, diogelwch a lles y preswylwyr.

Cafodd ddirwy o £500 gyda £250 o gostau.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 21/12/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]