Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Rhagfyr
 

Cyngor Gwynedd yn rhybuddio yn erbyn tipio anghyfreithlon

Mae Cyngor Gwynedd a mudiad Taclo Tipio Cymru yn annog pobl i gael gwared â’u gwastraff mewn ffordd gyfrifol dros gyfnod yr ŵyl.

Bydd siopau ledled Gwynedd yn brysur dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd wrth i ni baratoi am y gwyliau a manteisio ar fargeinion.

Gall hyn arwain at gartrefi yn cynhyrchu mwy o wastraff nag arfer dros gyfnod y Nadolig ac mae Tîm Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd yn atgoffa pobl i beidio cael eu temtio i dorri’r gyfraith drwy dipio slei bach yn lle cael gwared â’r ‘sbwriel mewn ffordd gyfrifol.

Hefyd, bydd llawer ohonom yn prynu celfi neu gyfarpar trydanol newydd yn y sêls  yn syth wedi’r Nadolig. Eto, mae Cyngor Gwynedd yn annog pobl i feddwl yn ofalus beth maent yn ei wneud gyda'u hen nwyddau, ac yn ei hailgylchu neu’n eu gwaredu mewn ffordd gyfrifol.

Mae tipio slei bach yn anghyfreithlon, anghyfrifol ac yn difrodi’r amgylchedd. Mae’n gwneud i’n cymunedau edrych yn flêr ac yn costio degau ar filoedd o bunnau yn flynyddol i’w glirio. Gall fod yn beryglus i bobl eraill, yn enwedig i blant, ac i fyd natur.

Gall Wardeiniaid Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd roi dirwyon o £75 yn y fan a’r lle am adael ysbwriel mewn man cyhoeddus. Ond gall pobl sy’n gyfrifol am droseddau mwy difrifol o dipio slei bach wynebu gŵys llys a dirwyon o filoedd o bunnoedd.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae pobl Gwynedd wedi dweud wrthym eu bod eisiau cymunedau glan a thwt a drwy weithio gyda’n gilydd gallwn wireddu hyn a chael cymunedau i fod yn falch ohonynt.

“Byddwn yn gofyn i bobl Gwynedd barchu ei gilydd a pharchu’r amgylchedd a defnyddio gwasanaeth ailgylchu’r Cyngor, neu ddefnyddio un o ganolfannau gwastraff ac ailgylchu’r sir.”

Dywedodd Helen Jenkins, cydlynydd ymgyrch Taclo Tipio Cymru:

“Os ydych yn bwriadu clirio eich cartref dros wyliau’r Nadolig, neu yn gobeithio cael soffa neu deledu newydd dros yr ŵyl, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared â’ch gwastraff mewn ffordd gyfrifol, a defnyddio cludwr gwastraff sydd wedi ei gofrestru. Neu mae peryg y byddwch yn dechrau’r flwyddyn newydd gyda dirwy i’w thalu.”

Am gymorth a chyngor am waredu gwastraff cysylltwch â Chyngor Gwynedd ar 01766 771000 neu ewch i’r wefan www.gwynedd.gov.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 21/12/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]