Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Rhagfyr
 

Peidiwch â chuddio tu ôl i ddrysau caeedig

Amser o heddwch ac ewyllys da ddylai’r Nadolig fod ond yn anffodus bydd gormod o deuluoedd yn byw dan gysgod trais dros gyfnod yr ŵyl.

Gall cyfuniad o straen ychwanegol ar fywyd teuluol dros y Nadolig a phobl yn yfed mwy o alcohol nag arfer ffrwydro ac arwain at drais yn y cartref.

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd yn annog pobl i beidio cuddio tu ôl drysau caeedig a chwilio am gymorth os ydynt yn dioddef ymosodiadau.

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd yn cynnwys aelodau statudol ac anstatudol, sy’n cynnwys Cyngor Gwynedd, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, y Bwrdd Iechyd lleol, Awdurdod yr Heddlu ynghyd ag asiantaethau gwirfoddol a chymunedol. Nod y Bartneriaeth yw lleihau trosedd ac anhrefn a gwella bywydau trigolion Gwynedd.

Dywedodd y Cynghorydd John Wyn Williams, arweinydd portffolio Gofal Cymdeithasol ar Gyngor Gwynedd:

“Ni ddylai rhai sy’n byw dan gysgod trais yn y cartref ddioddef yn dawel, mae cymorth ar gael unrhyw awr o’r dydd neu’r nos drwy ffonio Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru - sy’n rhad ac am ddim a chyfrinachol.

“Yn aml mae plant sy’n cael eu magu ar aelwydydd treisgar yn gweld beth sy’n digwydd, ac yn rhy aml maent yn cael eu cam-drin eu hunain. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n teimlo eu bod yn gaeth i berthynas ac yn cael eu gormesu i gysylltu â’r bobl all eu helpu, er mwyn eu diogelwch eu hunain a’u plant.”

Mae trais yn y cartref yn effeithio merched o bob cefndir cymdeithasol ac ethnig – bydd un o bob pedair dynes yn dioddef trais yn y cartref rhyw dro yn ei bywyd, a llawer ohonynt sawl gwaith. Ar gyfartaledd, mae un achos o drais yn y cartref yn cael ei adrodd i’r heddlu bob munud.

Mae’n ddychrynllyd meddwl fod dwy ddynes yr wythnos yn cael eu lladd gan gymar neu cyn-gymar bob wythnos ar gyfartaledd yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd Catherine Roberts, Uwch Swyddog Diogelwch Cymunedol Cyngor Gwynedd:

“Er bod mwy o achosion o gam-drin yn y cartref dros gyfnod y Nadolig, mwy na thebyg ei fod eisoes wedi bod yn digwydd ers misoedd neu flynyddoedd hyd yn oed.

“Yn gyffredinol, bydd merch yn cael ei cham-drin gan gymar neu cyn-gymar 35 gwaith cyn cysylltu â’r heddlu. Mae’n ofnadwy o bwysig fod pobl yn y sefyllfa yma yn chwilio am help.”

Cysylltwch â Llinell Gymorth Cam-Drin Domestig Cymru ar 0808 80 10 800.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 18/12/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]