Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Rhagfyr
 

Gwobr i Arweinydd Cyngor Gwynedd

Y Cynghorydd Dyfed Edwards
Y Cynghorydd Dyfed Edwards

Mae Arweinydd Cyngor Gwynedd wedi ennill gwobr genedlaethol anrhydeddus.

Cafodd y Cynghorydd Dyfed Edwards ei enwi yn Wleidydd Lleol y Flwyddyn yng Ngwobrau Gwleidydd Cymreig y Flwyddyn y Wales Yearbook.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo a chinio mawreddog yn Neuadd y Ddinas Caerdydd yr wythnos ddiwethaf a darlledwyd y digwyddiad gan ITV Wales.

Bwriad Gwobrau Gwleidydd y Flwyddyn yw cydnabod cyfraniad Aelodau Seneddol, Aelodau Seneddol Ewropeaidd, Aelodau Cynulliad, gwleidyddion lleol a gweithredwyr dros achosion arbennig, gwaith pwyllgorau, gwaith craffu parhaol, rhoi sylw i faterion lleol neu gyfuniad o’r gweithgareddau hyn dros y 12 mis diwethaf.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfed Edwards: "Rwyf yn cyfri'r wobr yma fel anrhydedd ar gyfer Cyngor Gwynedd gyfan - yn swyddogion ac yn aelodau o bob plaid ac yn gydnabyddiaeth ein bod yn benderfynol o geisio gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl Gwynedd mewn cyfnod heriol tu hwnt."

Ychwanegodd Cadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Anne Lloyd-Jones:

“Ar ran Cyngor Gwynedd hoffwn longyfarch y Cynghorydd Dyfed Edwards ar ennill y wobr hon. Mae’n adlewyrchu ei ymrwymiad a’i waith caled a hyderaf y bydd yn tynnu sylw at y cydweithio sydd yn digwydd yma yng Ngwynedd.”

Mae’r Cynghorydd Edwards wedi ei gydnabod gan y panel beirniaid am ei fedrau fel arweinydd.

Enillwyr eraill eleni oedd y Prif Weinidog newydd Carwyn Jones AC (Gwleidydd Cymreig y Flwyddyn); David Melding AC (Aelod Addawol); Albert Owen AS (Ymgyrchydd y Flwyddyn); Paul Flynn AS (Aelod Seneddol y Flwyddyn); ac Elin Jones AC (Aelod Cynulliad y Flwyddyn).Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 15/12/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]