Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Tachwedd
 

Gwasanaeth newydd i bobl ifanc Gwynedd

Lori-Ni
Disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle yn defnyddio Lori-Ni

Mae gwasanaeth newydd wedi ei lansio yng Ngwynedd sy’n golygu y bydd gan blant a phobl ifanc y sir fynediad at wybodaeth, adloniant ac addysg ar garreg y drws.

Gwasanaeth gwybodaeth teithiol yw Lori Ni. Mae’n cael ei redeg ar y cyd gan Wasanaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd a Gwynedd-Ni, sef gwasanaeth gwybodaeth i blant, pobl ifanc a theuluoedd Gwynedd.

Nid llyfrgell deithiol gyffredin yw Lori-Ni - yn ychwanegol i’r llyfrau diweddaraf mae gwybodaeth am Gwynedd-Ni yma hefyd. Mae cyfle i ieuenctid y sir ddod o hyd i daflenni gwybodaeth am y gwasanaeth mae Gwynedd-Ni yn ei ddarparu. Mae yma hefyd wybodaeth am bynciau pwysig eraill megis bwyta’n iach ac ymarfer corff.

Mae Lori-Ni bellach wedi cychwyn ar ei thaith o gwmpas ysgolion uwchradd y sir. Mae hyn yn dilyn taith lwyddiannus o gwmpas ysgolion cynradd ym mis Medi.

Dywedodd y Cynghorydd Gwen Griffith, arweinydd portffolio ar Gyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb dros faterion plant a phobl ifanc: “Mae Lori-Ni yn ffordd wych o sicrhau fod plant a phobl ifanc y sir i gyd efo’r un mynediad at wasanaethau, lle bynnag maent yn byw. Mae’n dangos be fedrwn ni ei wneud drwy weithio gyda’n gilydd.”

Ychwanegodd Iwan Trefor Jones, cadeirydd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd:
“Mae’r lori yn cynnig y gwasanaeth traddodiadol o fenthyca llyfrau yn ogystal â’r gwasanaeth newydd o gynnig gwybodaeth am ba weithgareddau sydd ar gael i bobl ifanc Gwynedd.”

“Mae gwybodaeth werthfawr hefyd ar gael am ystod eang o bynciau all wneud gwahaniaeth mawr i fywydau ein plant megis gwybodaeth am effeithiau alcohol a chyffuriau, sut i aros yn ddiogel wrth ddefnyddio’r we, gwybodaeth am addysg bellach a syniadau am yrfaoedd a gwirfoddoli.”

Bydd y lori yn ymweld ag ysgolion uwchradd y sir eto yn y flwyddyn newydd. Erbyn hynny bydd cysylltiad di-wifr ym mhob ysgol fel y bydd y gliniaduron ar y lori yn gweithio, gan gynnig gwasanaeth cynhwysfawr i ieuenctid Gwynedd.

Am fwy o wybodaeth am Gwynedd-Ni, ac amserlen o ba bryd bydd Lori-Ni yn ymweld â pha ysgol, ewch i’r wefan www.gwynedd-ni.org.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 08/12/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]