Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Tachwedd
 

Rhybudd i rheini sy’n talu treth cyngor

Mae Cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn yn rhybuddio unrhyw un sy’n talu treth cyngor i fod yn wyliadwrus yn erbyn sgâm ffôn sy'n ymddangos i fod yn gyffredin ledled Cymru.

Mae'n ymddangos bod talwyr treth gyngor yn y ddwy sir wedi derbyn galwad ar hap yn cynnig cymorth i hawlio ad-daliad o dreth cyngor a or-dalwyd, gan ofyn am fanylion manylion cyfrif personol y trigolyn.

Mae Cyngor Gwynedd yn pwysleisio mai achos o dwyll sydd yma, gydag ymdrech i gael pobl i ddatgelu eu manylion banc personol. Ni ddylai trigolion sy’n derbyn y fath alwad rannu eu manylion personol.

Ychwanegodd Martin Wyn Jones o Safonau Masnach Ynys Môn, "Mae twyllwyr wastad yn chwilio am ffyrdd newydd i dwyllo pobl, ac mae’n ymddangos mai dyma’r ffordd ddiweddaraf. Mae galwadau dirybudd yn gallu achosi i rywun ymateb yn ddiofal ar brydiau, ond ein cyngor yw cysylltu â’ch safonau masnach leol os ydych yn ansicr am unrhyw alwad ffôn."

Gallwch gysylltu â Safonau Masnach Ynys Môn ar (01248) 752840 neu drwy fynd i dudalen Safonau Masnach  ar ein gwefan.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 20/11/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]