Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Gorffennaf
 

Taclo tlodi tanwydd - Cyngor Gwynedd Yma i Helpu

Mae cyfle i drigolion tai preifat yn Y Felinheli ac ardal ward Menai yng Nghaernarfon fanteisio ar gynllun arloesol sy'n anelu at wella effeithlonrwydd ynni yn eu cartrefi. Bydd hyn yn galluogi'r trigolion i fyw mewn cartrefi cynhesach, tra ar yr un pryd, yn lleihau eu biliau tanwydd.

Bydd cynllun Yma i Helpu - partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Nwy Prydain - yn rhoi cyfle i drigolion tai preifat o fewn wardiau Y Felinheli a Menai (Caernarfon), gael ynysu'r atig, ynysu waliau ceudod ac ynysu eu tanc dwr poeth - a hynny yn rhad ac am ddim.

Mae sesiynau gwybodaeth yn cael eu cynnal yn y ddwy ward a fydd yn gyfle i drigolion lleol weld arddangosfa yn ogystal â chael cyfle i drafod y prosiect gyda swyddogion Cyngor Gwynedd a Nwy Prydain. Bydd arolygwyr o gwmni Hillserve Insulation, sy'n ymwneud a'r cynllun, hefyd wrth law i drefnu apwyntiadau ar gyfer arolwg.

Bydd y sesiynau gwybodaeth yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher, 15 Gorffennaf 2009:

  • Y Felinheli - Y Felin Sgwrsio, Stryd Bangor, Felinheli rhwng 10am a hanner dydd
  • Menai (Caernarfon) - Ystafell Geltaidd, Gwesty'r Celt, Caernarfon rhwng 1.30pm a 4.30pm.

Dywedodd y Cynghorydd John Wyn Williams, Uwch Arweinydd Gofal Cyngor Gwynedd:
"Mae tlodi tanwydd yn broblem sylweddol, yn enwedig ymhlith pobl fregus yn ein cymdeithas, a gall cynllun arloesol Yma i Helpu gynorthwyo i leihau'r nifer o gartrefi sy'n dioddef o dlodi tanwydd yma yng Ngwynedd.

"Mae dros 7,500 o dai mewn cymunedau ledled Gwynedd eisoes wedi elwa fel rhan o'r cynllun yma, ac rydym yn annog perchnogion tai preifat yn wardiau'r Felinheli a Menai yng Nghaernarfon i ddod draw i'r sesiynau gwybodaeth er mwyn gweld pa gymorth sydd ar gael iddynt."

Nid yw'r cynllun "Yma i Helpu" - sydd wedi ei ariannu ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Nwy Prydain - yn costio unrhyw beth i gartrefi sy'n cymryd rhan, cyn belled â'u bod yn byw yn llawn amser yn y wardiau a dargedir. Nod y cynllun yw lleihau'r nifer o drigolion sy'n byw mewn tlodi tanwydd - sef cartrefi lle mae mwy na 10% o incwm y cartref yn cael ei wario ar danwydd.

Nid oes gofyn i drigolion tai sy'n cymryd rhan yn y prosiect fod yn gwsmeriaid Nwy Prydain, na hyd yn oed gael cyflenwad nwy yn y tŷ er mwyn bod yn gymwys. Bydd pob cartref preifat yn yr ardal ddewisedig yn derbyn llythyr gan Nwy Prydain yn eu gwahodd i gymryd rhan, ac yna bydd y cwmni sy'n ymgymryd â'r gwaith, sef Hillserve Insulation, yn cysylltu â phawb i drefnu apwyntiad i gynnal arolwg o'r cartref.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 01/07/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]