Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Agor Canolfan Ieuenctid Newydd Abermaw

Abermaw
Agor Clwb Ieuenctid Abermaw

Mae canolfan ieuenctid newydd Abermaw wedi ei agor yn swyddogol gan Gyngor Gwynedd mewn seremoni arbennig yn y dref.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu Cyngor Gwynedd yn adolygu’r holl adeiladau y mae’n ei berchen yn y dref. Fel rhan o’r cynllun yma penderfynwyd symud canolfan ieuenctid y dref i ran o adeilad Canolfan Hamdden y Pafiliwn yn Abermaw lle'r oedd gofod addas ar gael.

Mewn cynllun adeiladu a gostiodd oddeutu £175,000 addaswyd y ganolfan hamdden i alluogi agor clwb ieuenctid modern a fyddai ar gael i bobl ifanc Abermaw. Mae ynddo lolfa gyfforddus gyda bar coffi, uned cyfrifiaduron gyda linc i’r wefan, bwrdd snwcer llawn faint a bwrdd pŵl.

Mae’r ganolfan wedi ei dodrefnu gyda dodrefn modern a llawer o offer newydd, ac mae’n cynnwys ystafell dawel, ystafell celf a chrefft / coginio, stiwdio dawns a swyddfa.

Mae dros 100 o bobl ifanc Abermaw yn aelodau o’r clwb ieuenctid ac mae’r cyfartaledd presenoldeb wedi codi gryn dipyn ers dechrau defnyddio’r ganolfan newydd ym mis Rhagfyr 2008.
 
Agorwyd y ganolfan yn swyddogol gan Peter Williams, Pennaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd fydd yn ymddeol ar ddiwedd mis Ebrill ar ôl bod yn ei swydd ers 24 mlynedd.

Wrth agor y ganolfan dywedodd Mr Williams: “Rwyf yn falch eithriadol ein bod wedi gallu darparu’r cyfleusterau newydd yma yn Abermaw. Ein pobl ifanc yw dyfodol cymunedau Gwynedd ac mae’r buddsoddiad yma yn darparu cyfleuster modern a diogel iddynt allu cymdeithasu ynddo.”  

Yn ystod y seremoni cafwyd eitemau gan Fand Samba Abermaw a chyfle i’r gwahoddedigion a oedd yn cynnwys Cadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Evie Morgan Jones a rhieni’r aelodau weld enghreifftiau o’r gwaith sydd yn cael ei ddarparu yn y ganolfan.

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 28/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]