Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Ail-agor llwybr poblogaidd

Y Cynghorydd Dyfed Edwards a Mark Balaam gyda disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle
Y Cynghorydd Dyfed Edwards a Mark Balaam gyda disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle

Mae rhan o lwybr poblogaidd Lôn Eifion sydd wedi bod ar gau am nifer o flynyddoedd wedi ei ailagor yn ddiweddar gan Gyngor Gwynedd.

Roedd y llwybr yn ardal Maes Dulyn ym Mhenygroes wedi bod ar gau am gyfnod sylweddol wedi i bont fechan ar y troedffordd gael ei thynnu oherwydd dirywiad sylweddol yn ei chyflwr.

Ond yn dilyn cydweithio dyfal rhwng Gyngor Gwynedd, Cadwch Gymru'n Daclus a disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle, mae'r llwybr bellach wedi ei hailagor.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd ac aelod lleol Penygroes, y Cynghorydd Dyfed Edwards:

"Mae Lôn Eifion yn gyrchfan boblogaidd iawn gan drigolion lleol Dyffryn Nantlle a thu hwnt, ac rydym yn falch iawn fod y darn hwn o'r llwybr a oedd wedi gorfod aros ar gau am gyfnod bellach wedi ailagor.

"Mae'r cynllun hwn sydd wedi gweld Cyngor Gwynedd yn cydweithio gyda Cadwch Gymru'n Daclus yn ogystal ac ymrwymiad pobl ifanc ardal Dyffryn Nantlle yn brawf o'r hyn y gellir ei gyflawni wrth i ni gydweithio er lles ein cymunedau.

"Braf yw gweld plant a phobl ifanc lleol yn dangos y fath falchder yn eu cymuned - a diolch iddynt hwy, staff tim Cefn Gwlad Cyngor Gwynedd a Phrosiect Trefi Tacus Cadwch Gymru'n Daclus am eu gwaith caled."

Gyda phont newydd sbon wedi ei gosod, mae rhan Maes Dulyn o lwybr Lôn Eifion ar agor yn ol i'r cyhoedd. Mae'r gwaith yma yn rhan o gynllun amgylcheddol ehangach yn lleol. I gyd-fynd gyda'r gwelliannau yma, sicrhawyd cymorth sylweddol gan Prosiect Trefi Taclus Cadwch Gymru'n Daclus a fu'n cynorthwyo i lanhau'r ac ymwared a sbwriel oddi ar y llwybr a chynefinoedd bywyd gwyllt cyfagos.

Chwaraeodd disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle ran allweddol hefyd, gan gwblhau agweddau pwysig o'r prosiect, a rhagwelir y bydd hyn yn sylfaen dda iddynt ddysgu am gefn gwald a materion amgylcheddol lleol.

"Fel Cyngor, hoffem ddiolch i bawb ond - yn enwedig Ysgol Dyffryn Nantlle, Cadwch Gymru'n Daclus a Chyngor Cefn Gwlad am eu cymorth i sicrhau'r dechreuad gorau posib i wella'r amgylchedd lleol y y rhan hwn o Ddyffryn Nantle," meddai Mark Balaam, Uwch Warden Cefn Gwlad Cyngor Gwynedd.

"Elfen gychwynnol yn unig o brosiectau amgylcheddol arfaethedig pellach yn yr ardal yw'r hyn sydd wedi ei gyflawni ar y rhan yma o Lôn Eifion. Fel cam nesaf, byddwn yn edrych i ddatblygu syniadau gan drigolion lleol a chydweithio gyda'n partneriaid i barhau a diogelu'r gwaith da sydd eisoes wedi ei gyflawni ar y safle".

Ychwanegodd Gruff Jones, Rheolwr Gogledd Cymru Prosiect Trefi Taclus:

"Mae hon yn esiampl wych o bartneriaeth o wahanol fudiadau a phobol yn cydweithio. Gan fod y safle wedi ei ddychwelyd i safon dderbynniol, gwir hyderwn y bydd hyn yn ysgogi pobol i barchu y safle yn y dyfodol. Mae gan pawb gyfrifoldeb i greu Cymru lan, diogel a thaclus.

Am ragor o wybodaeth am Lôn Eifion neu'r cynllun penodol yma, cysylltwch â Mark Balaam o Gyngor Gwynedd ar (01286) 679281 neu ebostiwch: MarkBalaam@gwynedd.gov.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 23/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]