Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Agor y Llwybr Uchaf yng Nghymru i Gadeiriau Olwyn

Bydd y llwybr uchaf yng Nghymru sy’n addas i gadeiriau olwyn yn cael ei agor heddiw (Dydd Mercher, 22 Ebrill) yn Foel Ispri, ger Llanelltyd, Dolgellau.

Heddiw, bydd Cyngor Gwynedd, ynghyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn agor llwybr sy’n addas ar gyfer pob gallu. Adeiladwyd y llwybr yn arbennig ar hyd hen dramffordd sy’n edrych dros aber y Fawddach.

Bydd y llwybr 303m, a adeiladwyd gan y contractiwr lleol Gwilym James Cyf., yn un o’r llwybrau uchaf yng Nghymru sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae’r llwybr â golygfeydd gwych o aber y Fawddach cyn belled â Phont Bermo a draw am Ddolgellau a’r Aran i’r cyfeiriad arall. 

Ariannwyd y llwybr £40,000 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Grant gan Gynllun Gwella Hawliau Tramwy'r Cyngor Cefn Gwlad a 50% o arian cyfatebol gan y Parc Cenedlaethol.

Agorir y llwybr gan Mr Hedd Pugh, Cadeirydd Fforwm Mynediad Lleol De Eryri. Wrth edrych ymlaen at yr agoriad, dywedodd Mr Pugh,

“Yn aml caiff pobl anabl eu heithrio o fwynhau a chael budd o ddefnyddio cefn gwlad, a diffyg llwybrau addas yw un o’r prif rwystrau sy’n llesteirio’u defnydd o gefn gwlad. Yr hyn yr ydan ni yn gobeithio’i gyflawni drwy agor y llwybr yma yw codi eu hymwybyddiaeth o rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol, beth bynnag eu hoed neu allu, a bydd hyn yn ei dro yn gwneud cyfraniad arwyddocaol i’w lles a’u hansawdd bywyd.”Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 21/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]