Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Gordaliad o lwfansau teithio Cynghorwyr

Mae gwaith archwilio mewnol y Cyngor wedi dangos fod camgymeriad gweinyddol wedi arwain at ordaliad o lwfansau teithio Cynghorwyr Gwynedd rhwng Ionawr 2006 a Rhagfyr 2008. Bydd y gordaliadau, sy’n gyfystyr â £17,047.89, yn cael eu hadennill ac mae trefniadau eisoes mewn lle i wneud hyn.

Heb unrhyw fai ar gynghorwyr unigol, talwyd cyfradd milltiroedd anghywir mewn lwfansau i Gynghorwyr Gwynedd ar gyfer teithiau rhwng 1 Ionawr 2006 a 31 Rhagfyr 2008.

Ers hyn, mae Cyngor Gwynedd wedi adolygu trefniadau mewnol ac mae arweinyddion y pum grŵp gwleidyddol ar y Cyngor wedi penderfynu o’u gwirfodd i argymell fod eu haelodau yn cychwyn yn ddi-oed i ad-dalu'r gordaliadau o’u lwfansau cyfredol.

Dywedodd Pennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd, Dafydd Edwards:

“Rydym yn ymddiheuro yn ddiffuant am y camgymeriad gweinyddol yma. Mae Cyngor Gwynedd wedi adolygu trefniadau mewnol er mwyn sicrhau na fydd camgymeriad tebyg yn digwydd eto.

“Mae’r Cyngor bellach yn trefnu i adennill y gordaliadau, ac rydym wedi ysgrifennu at bob cynghorydd a chyn gynghorydd sydd wedi eu heffeithio i amlinellu’r sefyllfa iddynt. Rydw i wedi trafod y mater gyda sawl aelod etholedig ar draws y pleidiau gwleidyddol, ac mae pob un yr rydw i wedi siarad â hwy wedi cytuno yn syth i’r camau rydym yn eu hargymell i adennill yr arian yma.”Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 21/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]