Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Arbedion go iawn gyda napis go iawn

Plentyn mewn napi go iawn
Ymgyrch napis go iawn

Gall teulu arbed hyd at £500 y flwyddyn trwy ddefnyddio napis sydd yn cael eu golchi yn lle rhai tafladwy.

Am bron pob plentyn sy’n dechrau dysgu defnyddio’r poti yng Nghymru, mae tua 5,000 o napis tafladwy wedi’u taflu i safleoedd tirlenwi. Mae hynny’n ddigon i lenwi 156 o fagiau sbwriel du. Yn ystod Wythnos Napis Go Iawn (27 Ebrill – 3 Mai), mae Cyngor Gwynedd, gyda chynllun ‘Craff am Wastraff’ a Cymru Gynhaliol, yn galw ar rieni yng Ngwynedd i ddefnyddio napis go iawn i arbed gwastraff ac arian.

Meddai Gwenllian Roberts, Swyddog Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Gwynedd,
“Gall rhieni arbed hyd at £500 y flwyddyn trwy ddefnyddio napi sydd yn cael ei olchi yn hytrach nag un sydd yn cael ei daflu. Ar adeg pan mae llawer o deuluoedd yn chwilio am ffyrdd newydd o arbed arian, mae Wythnos Napis Go Iawn yn amser delfrydol i ddechrau mwynhau’r manteision.”

Mae napis go iawn yn gyfleus ac yn hawdd i’w defnyddio, ac wedi datblygu llawer ers y sgwariau tywel a’r pinnau. Maen nhw wedi’u siapio fel napi ac yn cau gyda chaewyr defnydd neu bopwyr, gyda lliwiau llachar a phatrymau gwahanol yn cynnwys lluniau anifeiliaid, calonnau a hyd yn oed y Ddraig Goch. Does dim angen eu berwi i’w golchi na’u rhoi mewn peiriant sychu - gallwch eu rhoi nhw yn y peiriant golchi a’u sychu ar y lein ddillad.

Meddai Sarah Hattle o Wynedd sy’n defnyddio napis go iawn gyda’i merch 17 mis oed, Mali:
“Dwi wedi bod yn defnyddio cewynnau go iawn gyda Mali ers tipyn ac maen nhw’n hawdd iawn i’w defnyddio. Maen nhw i’w cael mewn pob math o batrymau ac mae hi’n edrych yn ddel iawn ynddyn nhw. Byddwn ni’n eu hargymell i unrhyw un.”

Yn Siop Gwybodaeth Pobl Ifanc, ar Stryd Fawr Blaenau Ffestiniog, bydd digwyddiad nappucino, sydd yn sgwrs am y napis go iawn dros baned, yn cael ei gynnal ar 29 Ebrill rhwng 10am a 2pm.  Bydd cyfle i ennill 2 becyn o napis go iawn werth £35 yr un gyda Jolene o Babi Pur fydd yn y digwyddiad. Bydd cyfle hefyd i ddysgu mwy am gynllun Cyngor Gwynedd i gael pecyn werth £30 neu docyn werth £30 i’w wario ar y napis go iawn.

Yn Llyfrgell Caernarfon bydd digwyddiad yn cael ei gynnal ar brynhawn y 28 a bore’r 29 o Ebrill ar gyfer rhieni newydd i weld y napis go iawn a chyfle i ennill gwerth £100 i’w wario arnynt gyda Babykind. Bydd cyfle hefyd i ddysgu mwy am gynllun Cyngor Gwynedd i gael pecyn werth £30 neu docyn werth £30 i’w wario ar y napis go iawn.

Am fwy o wybodaeth am ddefnyddio napis go iawn, ynghyd â rhestr o siopau sy’n eu gwerthu, asiantau ac undebau credyd yn eich ardal chi ewch i
www.realnappies-wales.org.uk neu ffoniwch Linell Cyngor Napis Go Iawn Cymru ar 0845 456 2477.


Ffeithiau go iawn am gewynnau go iawn

  • Yng Nghymru, caiff 200 miliwn napi tafladwy eu taflu bob blwyddyn – 400 y funud
  • Mae baban yn defnyddio rhwng 4,000 a 6,000 napi cyn dysgu defnyddio’r toiled
  • Gall defnyddio napis go iawn haneru’ch gwariant ar napis – a gellir eu hailddefnyddio gyda’ch plant eraill i arbed mwy o arian eto
  • Gallai teuluoedd gydag un plentyn haneru eu gwastraff trwy ddewis cewynnau go iawn
  • Bydd napis tafladwy un babi yn llenwi tua 156 o fagiau sbwriel du

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 27/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]