Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Gwobr Aur i Fand Symffonig Gwynedd a Môn

Mae Band Chwyth Symffonig Ysgolion Gwynedd a Môn wedi dod i’r brig mewn cystadleuaeth arbennig ar gyfer bandiau chwyth ledled Prydain.

Cynhaliwyd rownd derfynol gŵyl bandiau cyngerdd Prydain yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd ar ddydd Sul, 19 Ebrill, gyda chwe band chwyth wedi eu dethol o’r rowndiau rhagarweiniol. Unwaith eto eleni, dyfarnwyd y wobr aur i Fand Symffonig Gwynedd a Môn dan arweiniad Paul Hughes.

Rhoddwyd yr eisin ar y gacen pan gyhoeddwyd fod y panel wedi dyfarnu fod Band Gwynedd a Môn yn derbyn tystysgrif arbennig Canmoliaeth Uchel am safon a phroffesiynoldeb eu perfformiad yn ogystal â’r gyfathrach rhwng y band ar arweinydd yn uchel ei safon.

Arweinydd y band yw Paul Hughes gyda John Powell, Dewi Ellis Jones, John Glyn Jones, Richard Edwards a Sally Marshall fel tiwtoriaid.

Dywedodd Dennis Williams, Rheolwr Gwasanaeth Ysgolion William Mathias sy’n darparu’r gwasanaeth ar ran Cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn:

“Rydym yn hynod falch o lwyddiant y band – mae’n dyst o dalent ac ymroddiad plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn. Mae’r wobr yma yn gosod Band Chwyth Symffonig Ysgolion Gwynedd a Môn yn flaenaf ymysg bandiau cyngerdd Prydain.”

Daw’r clod yma yn dilyn llwyddiant y band yng nghystadlaethau cenedlaethol eraill a gynhaliwyd yn Warrington, Warwick a Bradford pan ddyfarnwyd y wobr aur i Fand Symffonig Gwynedd a Môn syddMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 21/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]