Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Cyngor Gwynedd yn cynnig gwasanaethau newydd i Feirionnydd

ailgylchu
Gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu newydd i Feirionnydd

Mae awr fawr Meirionnydd bron a chyrraedd pan fydd nifer o wasanaethau ailgylchu newydd yn cael eu cyflwyno yn yr ardal.

Yn ystod mis Mehefin bydd trefn casglu gwastraff ac ysbwriel yn cael ei newid pan fo Cyngor Gwynedd yn cyflwyno nifer o wasanaethau newydd a fydd yn ei gwneud yn haws i bobl ailgylchu a chompostio eu gwastraff.
 
Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff ar gyfer ailgylchu yn cael ei ymestyn, sy’n golygu y bydd pobl Meirionnydd yn cael rhoi poteli plastig a chardfwrdd yn y bocs glas, yn ogystal â gwydr, tuniau bwyd a diod, papur, ffoil glân, aerosolau a batris tŷ.
 
Dylai pobl sydd angen bocs glas newydd gysylltu â Desg Gymorth Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Gwynedd.
 
Bydd y rhan fwyaf o gartrefi'r ardal yn cael anfon eu gwastraff cegin a gardd i’w gompostio. Mae Cyngor Gwynedd wedi darparu cadi cegin ar gyfer y cartrefi hyn, sef ffordd hawdd o gludo’r gwastraff o’r gegin i’r bin brown. Dylai pobl sydd heb fin brown gysylltu i wneud cais am un.
 
Bydd yr ardal hefyd yn gweld newidiadau mewn trefniadau casglu ysbwriel wythnosol. Bydd y bin olwyn gwyrdd, neu hyd at dri o fagiau duon, yn cael eu casglu un wythnos a’r bin brown yr wythnos wedyn, â’r bocs glas yn cael ei gasglu bob wythnos, ar yr un diwrnod.
 
Bydd pecyn gwybodaeth yn cael ei ddosbarthu i bob cartref yn egluro’r newidiadau yn llawn ynghyd â chalendr. Mae manylion hefyd ar wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk/ailgylchu
 
Dywedodd y Cynghorydd Arwel Pierce, sy’n cynrychioli Bryncrug a Llanfihangel ar Gyngor Gwynedd, ac sydd hefyd yn gyfrifol am Bortffolio Priffyrdd a Bwrdeistrefol, y bydd y newidiadau yn golygu gwasanaeth gwell.
 
Meddai: “Mae ffigyrau cenedlaethol yn dangos fod faint o wastraff sy’n cael ei ailgylchu neu ei gompostio yng Ngwynedd yn parhau i wella. Mae hyn yn newyddion da gan ein bod i gyd yn gwybod mai ailgylchu yw’r peth iawn i’w wneud.
 
“Mae’r newidiadau yma eisoes wedi ei gwneud yn Nwyfor, ble, yn y chwe mis cyntaf, roedd faint o wastraff a yrrwyd i’w dirlenwi wedi gostwng o 1,000 tunnell – mae hyn gyfystyr â gwastraff 1,000 o deuluoedd mewn blwyddyn.”
 
Nod Llywodraeth y Cynulliad yw gweld holl siroedd y wlad yn ailgylchu 40% o’u gwastraff erbyn 2010 neu wynebu cosb ariannol lym. Po fwyaf o wastraff y gallwn ei ailgylchu'r lleiaf o adnoddau y byddwn yn ei ddefnyddio, a byddwn yn gwario llai oherwydd hyn.
 
I wneud cais am focs ailgylchu glas newydd neu fin brown, neu os oes gennych gwestiynau am gasglu gwastraff ac ailgylchu, cysylltwch â Desg Gymorth Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Gwynedd ar (01286) 679872.
 


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 05/05/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]