Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Gwaith ail-wynebu ar yr A499 rhwng Y Ffôr ac Abererch

Mae disgwyl i waith ail-wynebu ar ran o ffordd yr A499 rhwng Y Ffôr ac Abererch ddechrau ar 7 Mai 2009. Byd y gwaith ail-wynebu a fydd yn cael ei ymgymryd gan gwmni Hogan Construction Cy far ran Cyngor Gwynedd yn golygu fod gwaith ail-wynebu yn cael ei gynnal rhwng Garej Dolwar (garej O.G.Griffith) Y Ffôr, mewn cyfeiriad deheuol tuag at Bwllheli, heibio ysbyty Bryn Beryl ac ymlaen at encilfa ger Tan y Graig, Abererch.

Mae disgwyl i’r mwyafrif o’r gwaith fod wedi ei gwblhau cyn penwythnos Gŵyl y Banc Sulgwyn ar ddiwedd mis Mai.

Bydd yr A499 rhwng Y Ffôr ac Abererch ar agor i draffig trwy gydol cyfnod y gwaith gyda rheolaeth traffig mewn lle. Tra y bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau fod traffig yn cael ei effeithio cyn lleied â phosib, bydd peth oedi yn anochel ac mae modurwyr yn cael eu cynghori i ystyried hynny wrth baratoi ar gyfer siwrne.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 20/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]