Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Cefnogaeth ariannol i glybiau chwaraeon Gwynedd

Pêl-droed
Mae clybiau chwaraeon ar eu hennill

O dimau pêl-droed ieuenctid i glybiau nofio meistri, clybiau badminton a rhwyfo i gorff gymnasteg leol - mae pob math o glybiau a chyrff chwaraeon amrywiol wedi derbyn cefnogaeth ariannol gwerth cyfanswm o fwy na £7,000 yn ddiweddar er mwyn helpu cyfleon chwaraeon a gweithgareddau corfforol mewn cymunedau ar hyd a lled Gwynedd.

Mae naw o glybiau chwaraeon Gwynedd am elwa o Gymorth ariannol o bron i  £7,100 sydd wedi ei sicrhau trwy gronfa Cist Cymunedol Sportlot Cyngor Gwynedd sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Chwaraeon Cymru.

Dywedodd David Lloyd-Williams, o Dîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Gwynedd:

“Mae’n braf gweld clybiau lleol sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’w cymunedau yn gallu gwneud y mwyaf o gymorth ariannol Sportlot. Gall sefydliadau chwaraeon Gwynedd elwa o hyd at £1,000 trwy gronfa Sportlot.

“Mae’r ystod eang o glybiau a chymdeithasau sydd wedi derbyn cymorth yn dangos yn glir fod gennym gyfoeth o gyfleon sydd ar agor i drigolion Gwynedd.”

Mae’r clybiau fu’n llwyddiannus yn y rownd ddiweddaraf o arian Sportlot yn cynnwys:

 • Clwb Nofio Meistri Arfon – i ariannu hyfforddiant ar gyfer un o hyfforddwyr nofio’r clwb
 • Clwb Gymnasteg Bangor – i gefnogi anfon aelodau ar gyrsiau hyfforddiant
 • Clwb Rhwyfo Prifysgol Bangor – i ariannu hyfforddiant cymorth cyntaf a chyrsiau hyfforddiant ar gyfer y clwb 
 • Clwb Badminton Blaenau Ffestiniog – i helpu’r clwb i hurio cyfleuster addas ac offer fel y gallent gefnogi aelodau ifanc a newydd 
 • Clwb Bowlio’r Friog – i ariannu offer newydd ac ychwanegol, fel y gall y clwb ddarparu ar gyfer chwaraewyr ifanc, chwaraewyr hŷn a chwaraewyr gydag anableddau. Bydd yr offer hefyd yn galluogi’r clwb i gynnig offer croce, boules a sgitlau fel gweithgareddau newydd
 • Clwb Hoci Pwllheli – i gefnogi’r clwb i anfon aelodau ar gyrsiau hyfforddiant perthnasol 
 • Clwb Pêl-droed Iau Llanbedr – i gefnogi’r clwb i anfon u o’u hyfforddwyr ar gwrs hyfforddiant Cymdeithas Bêl-droed Cymru
 • Clwb Pêl-rwyd Brynrefail - bydd cymorth Sportlot yn helpu’r clwb i dalu am hurio cyfleuster ac offer ar gyfer tîm pêl-rwyd newydd
 • Clwb Snwcer Tremadog – i sefydlu clwb snwcer newydd yn Nhremadog. Bydd y grant Sportlot yn helpu i dalu am offer gan gynnwys peli, ciwiau ac yn helpu i adfer brethyn ar hen fwrdd.

Y dyddiadau ar gyfer cyflwyno ceisiadau arian Sportlot ar gyfer 2009 – 2010 yw:

 • 11 Mai 2009 gyda cheisiadau i’w hystyried mewn cyfarfod ar 1 Mehefin 2009
 • 22 Mehefin 2009 gyda cheisiadau i’w hystyried mewn cyfarfod ar 13 Gorffennaf 2009
 • 17 Awst 2009 gyda cheisiadau i’w hystyried mewn cyfarfod ar 7 Medi 2009
 • 12 Hydref 2009 gyda cheisiadau i’w hystyried mewn cyfarfod ar 2 Tachwedd 2009
 • 11 Ionawr 2010 gyda cheisiadau i’w hystyried mewn cyfarfod ar 1 Chwefror 2010

Mae ffurflenni cais ar gyfer Cist Gymunedol Sportlot ar gael gan Jane Eade ar (01758) 704 010.

Am gyngor wrth ymgeisio am gymorth Sportlot, cysylltwch ag Elwyn Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon Cyngor Gwynedd ar (01758) 704067, neu David Lloyd-Williams, Swyddog Datblygu Chwaraeon Cynorthwyol ar (01758) 704057.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 15/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]