Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Gwobrau Busnes Gwynedd - ewch amdani!

Wythnos Busnes Gwynedd
Wythnos Busnes Gwynedd 2009

Mae’r amser wedi dod i baratoi ar gyfer Gwobrau Busnes Gwynedd. Gyda’r dyddiad cau, dydd Iau 23 Ebrill, ar ein gwartha’, mae cyfle i bob busnes annibynnol yng Ngwynedd gyflwyno cais er mwyn bod â siawns o ennill gwobr ariannol, a chydnabyddiaeth am eu llwyddiant a’u cyfraniad i’r economi leol.

Mae’r categorïau wedi eu haddasu ychydig yn dilyn ymgynghoriad gyda’r gymuned fusnes, ac mae deg gwobr yn cael eu cyflwyno eleni.  Efallai eich bod wedi gweithio ar brosiect gwych yn y gymuned, neu wedi lleihau eich ôl troed carbon yn y ddwy flynedd diwethaf?  Neu efallai eich bod wedi cael syniad chwyldroadol, newydd neu wedi dechrau allforio eich cynnyrch?  Gwobr arall newydd yw'r cyfle i enwebu unigolyn ar gyfer ‘Person Busnes y Flwyddyn’.  Os ydych chi’n teimlo fod rhywun wedi eich ysbrydoli yn ystod y cyfnod anodd yma, hwn yw eich cyfle i roi gwybod i bawb.

Meddai Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards, “Mae rhoi cyfle i fusnesau Gwynedd ddathlu eu llwyddiannau, yn arbennig yn y cyfnod anodd hwn i’r gymuned fusnes, yn arbennig o bwysig.  Rydym yn credu y bydd gan Wythnos a Gwobrau Busnes Gwynedd swyddogaeth allweddol i geisio cynorthwyo busnes i oresgyn y sialensiau sy’n eu hwynebu heddiw, yn ogystal â chydnabod yr hyn mae busnesau’r sir wedi eu cyflawni.

“Mae deg gwobr ar gael eleni, a hoffem annog pob busnesau annibynnol yn Ngwynedd i wneud cais.  Mi fydd y beirniaid yn edrych am lwyddiannau eithriadol a photensial i dyfu, yn ogystal â thystiolaeth o gyfraniad y busnes i economi, bywyd cymuned a chynaladwyedd amgylcheddol y sir.”

Mae’r Cwmni o Bwllheli, Cerrig Cyf, fu’n fuddugol yn y Categori Busnes y Flwyddyn a Diwydiannau Creadigol yn 2007, pan gynhaliwyd y gwobrau diwethaf, yn annog busnesau Gwynedd i gystadlu.
Dywedodd Ian Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr Cerrig Cyf, “Cafodd y gwobrau eu derbyn gyda diolch, ac maent wedi ein helpu i sefydlu ein hunain yng Ngwynedd. Mae’n holl bwysig fod ein busnes wedi ei leoli yma yng Ngwynedd, gan ein bod yn defnyddio deunyddiau lleol a chynhenid i’r ardal.  Er ein bod ‘ym mhen draw’r byd’ yma ym Mhwllheli, rydym yn parhau i fod yn gystadleuol wrth dendro am gytundebau mawr yn genedlaethol a rhyngwladol.

“Mae Gwobrau Busnes Gwynedd yn uchel eu bri, yng Ngwynedd a thu hwnt, ac maent wedi bod o gymorth i ni i gael busnes.  Mae’n amser anodd i gwmnïau ar hyn o bryd, a dylid croesawu unrhyw gyfle i godi proffil y cwmni.”

Gwobrau Busnes Gwynedd fydd uchafbwynt Wythnos Busnes Gwynedd 2009, sy’n cael ei chynnal rhwng 18 a 22 Mai.  Bydd cyfres o ddigwyddiadau yn cael eu cynllunio ar gyfer hyrwyddo'r sector breifat yng Ngwynedd ac i gefnogi busnesau lleol a chyfleoedd hyfforddi yng Ngwynedd.

Os hoffech ffurflen gais, cysylltwch â Thîm Gwobrau Busnes Gwynedd ar 01286 685254 / 685212 neu dros e-bost post@gwobraubusnesgwynedd.co.uk .  Mae’n bosib lawrlwytho ffurflenni o’r safle we  www.wythnosbusnesgwynedd.co.uk.   Y dyddiad cau yw 23 Ebrill 2009.  Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ystod Cinio Gala’r Gwobrau yng Ngwesty’r Celt, Caernarfon dydd Iau, 21 Mai 2009.  Mae tocynnau i’r cinio ar gael.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 16/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]