Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Gwreiddiau Amgueddfa

Mae cyfle i bobl Gwynedd ddysgu am bwy, sut, pam a phryd Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ym Mangor.

Bydd arddangosfa Gwreiddiau’r Amgueddfa yn rhedeg hyd nes dydd Sadwrn, 17 Hydref yn olrhain hanes yr amgueddfa a rhai o’r casgliadau cyffroes sydd wedi eu dangos yma dros y blynyddoedd.
 
Bydd cyfle i bobl weld rhai o’r creiriau hynaws hyn sy’n amrywio o bethau cyffredin oedd i’w gweld ym mhob cartref i eitemau unigryw a diddorol.
 
Ymysg y creiriau sydd i’w gweld yno mae blwch tân, corn cragen a ddefnyddiwyd i alw gweithwyr i’w cinio yn yr hen ddyddiau ac enghreifftiau o’r hen Wisg Gymreig. Mae eitemau o’r casgliad swoleg i’w gweld hefyd gan gynnwys penglog gorila a chorn trawiadol y morfil ungorn.
 
Bydd ymwelwyr i’r arddangosfa yn cael y cyfle i ddysgu am ddyddiau cynnar yr Amgueddfa. Yr oedd yn rhan annatod o waith dysgu yn y Brifysgol a safai’r amgueddfa wreiddiol yn un o adeiladau’r coleg sef yng ngwesty’r Penrhyn Arms, Hirael. Symudwyd yr amgueddfa i’w safle presennol ger gorsaf fysus y ddinas yn fwy diweddar.
 
Pan sefydlwyd yr amgueddfa, tua 1884, roedd casgliadau megis eitemau daearegol, swolegol a botanegol i’w gweld yno, yn ogystal â chasgliadau am hanes a hynafiaeth a hanes Cymru.
 
Un o gymhellion cynnar y Brifysgol dros gasglu hen greiriau oedd er mwyn sicrhau fod gwrthrychau oedd yn perthyn i’r hen ffordd wledig o fyw - ffordd oedd yn prysur ddiflannu - yn cael ei ddiogelu ac yn aros ar gof a chadw i’r cenedlaethau i’r dyfodol. Chwaraeai'r Brifysgol ran bwysig fel addysgwr ac yn hyrwyddo gweithgareddau diwylliannol yn y gymuned, eto yn ffactor bwysig dros sefydlu amgueddfa yn yr ardal.
 
Mae mynediad am ddim i’r arddangosfa. Mae’r Amgueddfa yn agored ddydd Mawrth – Gwener, 12.30-4.30pm a dydd Sadwrn, 10.30am-4.30pm. Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan: www.gwynedd.gov.uk/amgueddfeydd


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 15/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]