Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Gwaith uwchraddio i gychwyn ar faes parcio yn Llanberis

Bydd gwaith yn cychwyn i wella ac ehangu ar y cyfleusterau parcio ger y llyn yn Llanberis ar 20 Ebrill.

Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau, bydd y maes parcio newydd - sydd wedi ei leoli gyferbyn â Chlwb y Lleng Prydeinig yn Llanberis - yn cynnwys 80 o lefydd parcio, tua dwbl y llefydd sydd yno ar hyn o bryd. Bydd gwelliannau hefyd yn cael eu gwneud i’r ramp yn arwain i lawr at y llyn ac i’r llwybr o amgylch y llyn. 

Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau cyn gwyliau’r Sulgwyn yn niwedd mis Mai, ond bydd ar gau i fodurwyr nes bydd y gwaith datblygu wedi ei gwblhau. 

Wedi iddo gael ei gwblhau, bydd peiriant talu ac arddangos yn cael ei osod yn y maes parcio, a bydd yn dod yn faes parcio arhosiad hir. Mae’r gwaith yn cael ei gyllido gan Goriad Gwyrdd Eryri a bydd yr holl incwm a fydd yn cael ei dderbyn drwy ffioedd parcio yn cael ei ddefnyddio i gyllido gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa.   

Dywedodd Billy Lee, o Bartneriaeth Goriad Gwyrdd Eryri:

“Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau, bydd yn welliant sylweddol i’r cyfleuster parcio.  Bydd yr arian a fydd yn cael ei gynhyrchu drwy ffioedd parcio yn cael ei ddefnyddio i gefnogi bysus Sherpa’r Wyddfa sy’n cysylltu teithiau cerdded, pentrefi ac atyniadau poblogaidd, ac yn lleihau’r angen i bobl ddefnyddio’u ceir yn ardal Parc Cenedlaethol Eryri. 

“Mae’r Bartneriaeth yn credu y bydd yr incwm a fydd yn dod i law drwy ffioedd parcio yn allweddol er mwyn cynnal y gwasanaeth Sherpa i’r dyfodol. Yn y gorffennol, mae arian grant wedi ei dderbyn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Mae’r cyllid hen bellach wedi dod i ben, a thra ein bod ni wedi disgwyl swm ar gyfer 2009, bwriad y Bartneriaeth ar hyd yr amser oedd y byddai incwm ychwanegol o ffioedd parcio er mwyn cyfrannu tuag at ddarpariaeth y gwasanaeth.”  

Mae tocynnau parcio blynyddol ar gael gan Gyngor Gwynedd a fydd yn caniatáu parcio yn holl feysydd parcio arhosiad hir Cyngor Gwynedd drwy’r sir. Mae tocynnau ar gael o swyddfeydd arian Cyngor Gwynedd yng Nghaernarfon a Bangor.

Mae Partneriaeth Goriad Gwyrdd Eryri yn cynnwys Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistrefol Conwy, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Cefnffyrdd Llywodraeth y Cynulliad a Croeso Cymru.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 14/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]