Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Eich pleidlais, eich llais - cofiwch gofrestru

Pleidlais
Swyddogion Etholiadol cynghorau Gogledd Cymru yn annog pobl i bleidleisio

Os nad ydych wedi cofrestru i bleidleisio fydd neb yn clywed eich llais.

Mae pobl Gwynedd yn cael eu hannog i gofrestru er mwyn sicrhau y cânt bleidleisio yn yr etholiadau Ewropeaidd, a fydd yn cael eu cynnal ddydd Iau, 4 Mehefin.
 
Efallai nad ydym yn sylweddoli faint o wahaniaeth mae’r hyn sy’n cael ei benderfynu gan Senedd Ewrop yn ei gael ar ein bywydau ni yma yng ngogledd Cymru megis amddiffyn yr amgylchedd, hawliau defnyddiwr, cyfle cyfartal, trafnidiaeth, hawliau i symud gweithwyr, cyfalaf, gwasanaethau a nwyddau.
 
Senedd Ewrop yw’r unig sefydliad yn yr Undeb Ewropeaidd sy’n cael ei ethol yn uniongyrchol gan y bobl. Mae 785 o aelodau sy’n cynrychioli 492 miliwn o ddinasyddion o 27 gwladwriaeth.
 
Mae’n rhaid i chi gofrestru i bleidleisio erbyn dydd Mawrth, 19 Mai os ydych eisiau dweud eich dweud ar bwy sy’n eich cynrychioli. Heb gofrestru ni chewch bleidleisio.
 
Dywedodd Dilys Phillips, Swyddog Etholiadol Gwynedd: “Rydym eisiau gwneud yn saff na fydd neb yn colli’r hawl i gymryd rhan yn yr etholiad am nad ydynt wedi cofrestru i bleidleisio.
 
“Efallai bod rhai pobl yn meddwl fod hawl ganddynt bleidleisio am eu bod yn talu Treth Cyngor, ond mae’n rhaid cofrestru yn swyddogol.”
 
Ychwanegodd Kay Jenkins, Pennaeth Swyddfa Comisiwn Etholiadol Cymru: “Mae’n bwysig fod pawb sy’n gymwys i bleidleisio yn cofrestru er mwyn cael mynegi barn am bethau sy’n effeithio ein bywydau.
 
“Efallai nad ydych yn siŵr os fyddwch yn pleidleisio neu beidio, drwy gofrestru mae’r dewis gennych os cewch eich ysbrydoli gan unrhyw bwnc neu blaid wleidyddol arbennig.”
 
Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod ar y gofrestr etholiadol, neu i wneud cais am ffurflen gofrestru, cysylltwch â Chyngor Gwynedd ar (01286) 679058 os ydych yn byw yn Arfon neu Dwyfor, neu (01341) 424311 os ydych yn byw ym Meirionnydd; neu ewch i’r adran etholiadau ar y wefan hon ble gallwch lawrlwytho ffurflen.
 
Cewch hefyd gofrestru am bleidlais drwy’r post os na fedrwch fynd i’r orsaf bleidleisio rhwng 7am a 10pm ar 4 Mehefin.
 
Hefyd, os ydych wedi symud i fyw yn ddiweddar, gwnewch yn siŵr fod eich manylion ar y gofrestr etholiadol yn gywir drwy gysylltu â’r rhif uchod.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 17/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]