Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Dynes o’r Blaenau yn pledio’n euog i dwyll budd-dal

Ar ddydd Mawrth, 8 Ebrill, ymddangosodd Miss Keeley Reynolds o Rhes Penygroes , Blaenau Ffestiniog gerbron Llys y Goron Caernarfon gan bledio’n euog i bum cyhuddiad o wneud cyflwyniadau ffug er mwyn hawlio Budd-dal Tai a Budd-dal Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd a Chymhorthdal Incwm gan Adran Gwaith a Phensiynau.

Roedd Miss Reynolds wedi methu datgan fod ei phartner, Anthony Smith, yn byw gyda hi yn y tŷ. Roedd y golled i’r pwrs cyhoeddus dros £70,000 a bydd rhaid iddo gael ei ad-dalu.

Gohiriwyd yr achos am adroddiad cyn-dedfrydu a dywedodd y Barnwr wrth Miss Reynolds na fyddai’n gallu diystyru dedfryd o gaethiwed. Cafodd yr achos ei ymchwilio gan swyddogion o Gyngor Gwynedd gyda chymorth gan swyddogion o Adran Gwaith a Phensiynau.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 09/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]